Duurzaamheidsbeleid Oxfam-Wereldwinkels|Fair Trade

Iedereen heeft het recht op een duurzaam bestaan. Het recht om in zijn eigen onderhoud te voorzien, zonder lichamelijke, sociale of economische uitbuiting. Bedrijven spelen daarin een cruciale rol. Ze zijn de motor van de economie en kunnen de armoede op de wereld sterk terugdringen. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent dat we de negatieve effecten van onze operaties leren kennen en bestrijden en ons blijven inspannen voor de positieve.

De ruimte waarbinnen we ondernemen wordt begrensd door de levensbehoeften waar iedereen recht op heeft en de ecologische grenzen van onze planeet. Duurzaamheid gaat over mensen en milieu, eerlijke handel is een proces dat in al zijn facetten deze duurzaamheid beoogt. Oxfam-Wereldwinkels|Fair Trade (OWWFT) wil aantonen dat duurzaam en rechtvaardig ondernemen mogelijk is en wil daarin toonaangevend zijn.

 

Oxfam-Wereldwinkels|Fair Trade drijft handel die sociaal en ecologisch duurzaam is en creëert zo meerwaarde voor alle spelers in onze handelsketen.

Duurzaamheid gaat over mensen en milieu

OWWFT wil een organisatie zijn met een brede positieve maatschappelijke impact, hier en in het Zuiden, gedragen door milieubewuste en sociaal betrokken medewerkers en vrijwilligers.

Op het vlak van milieu verbindt OWWFT zich tot het naleven van milieuwetgeving en andere milieudoelstellingen die zij onderschrijft en werkt aan een continue verbetering van de milieuprestaties. Respect voor het milieu maakt deel uit van al onze activiteiten en wordt bij elke beslissing in overweging genomen. Hiertoe wordt minstens aan de vigerende wetgeving, of eigen strengere standaarden, voldaan. 

Onze doelstelling is alle mogelijke nadelige impact op milieu en gezondheid te verminderen. OWWFT wil rationeel energiegebruik, afvalreductie, emissiereductie, spaarzaam waterverbruik, verantwoorde landbouw én voeding en bewust omgaan met grondstoffen  stimuleren en bijdragen tot een duurzaam milieugedrag. 

Op sociaal vlak blijven wij als fairtradepionier werken aan een rechtvaardig handelssysteem. OWWFT werkt samen met anderen op een respectvolle en solidaire manier en komt op voor ieders recht op een menswaardig bestaan, op de eerste plaats voor politiek en economisch gemarginaliseerde groepen. Wij streven gelijkwaardigheid en respect voor fundamentele mensenrechten na in al onze relaties met collega’s, buren, klanten, leveranciers, vrijwilligers en onze partners.

Duurzaamheidsbeleid in vier werkstromen

Ons duurzaamheidsbeleid slaat op alle activiteiten van onze organisatie en is georganiseerd in vier werkstromen die alle processen van onze organisatie omvatten:

 1. Mensen 
  OWWFT werkt samen met anderen op een respectvolle en solidaire manier en komt op voor ieders recht op een menswaardig bestaan.

 2. Producten
  OWWFT ontwikkelt en vermarkt producten die bijdragen aan een duurzame wereld

 3. Mobiliteit 
  OWWFT kiest voor duurzame vervoersmiddelen die mensen en goederen veilig, efficiënt en tijdig op hun plaats brengen.

 4. Plaatsen 
  OWWFT maakt van de ruimtes die ze gebruikt plaatsen waar efficiënt, veilig en duurzaam gewerkt kan worden.

Continu bijsturen en verbeteren

Samen met alle werknemers en belanghebbenden voeren wij dit beleid uit en streven we naar een continue verbetering van onze duurzaamheidsprestaties. Hiertoe voeren wij een open communicatie met allen die betrokken zijn bij onze activiteiten.

OWWFT engageert zich om jaarlijks te rapporteren over de vorderingen en prestaties op het vlak van duurzaamheid. Op basis van metingen, bevragingen en evaluaties wordt ons duurzaamheidsbeleid voortdurend bijgestuurd en worden plannen ter verbetering geïmplementeerd.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief