Labels en meer

Wat is Fair Trade?

De World Fair Trade Organization (WFTO) stelde tien beginselen op voor de fairtradebeweging:
De tien fair trade beginselen

Ten eerste creëren fairtrade-organisaties kansen voor gemarginaliseerde producenten (beginsel 1). Ze doen dit door het betalen van een eerlijke prijs (beginsel 4) en het voorzien van capaciteitsopbouw voor producenten(organisaties) (beginsel 8). Bovendien omarmen de belangrijkste certificeringssystemen de principes van voorfinanciering en een langetermijn-relatie, en voorzien de meeste in een overdracht van een fairtradepremie, die de producentenorganisatie in staat stelt duurzame economische of sociale investeringen te maken. Op die manier wordt gewerkt aan bestendige, duurzame economische en sociale ontwikkeling. Andere beginselen van fair trade omvatten onder andere de naleving van de verdragen van de Verenigde Naties inzake dwang- en kinderarbeid (beginsel 5), een verbod op discriminatie en het respecteren van het milieu (beginsel 10) en de vrijheid van vereniging (beginsel 6). Deze beginselen worden door de fairtradebeweging gepromoot (beginsel 9) via publieke campagnes, politieke actie en educatie. Op die manier transformeert de fairtradebeweging haar directe steun aan producenten tot een hefboom die structurele verandering mogelijk maakt.

Download het internationale Fair Trade Charter (2018)

Labels, certificeringen en meer

Labels zijn een handig middel, maar geen doel op zich. Of een product op een rechtvaardige en duurzame manier tot stand komt, is belangrijker dan de vraag of het een fairtradelabel draagt. Ook zonder label kan je aan eerlijke handel doen.

Onafhankelijke internationale certificeringsorganisaties bepalen aan welke voorwaarden een fairtradeproduct en -relatie moet voldoen om een fairtradelabel te mogen dragen:

  • De fairtradepartner betaalt op zijn minst de fairtrademinimumprijs en de -premie. Ze gaat een transparante en directe handelsrelatie aan op lange termijn. Bovendien verleent de partner advies en ondersteuning aan de producentenorganisaties.
  • De producentenorganisatie produceert in ruil zijn product in lijn met internationaal (mensen)recht en met respect voor het milieu.

Oxfam Fair Trade aanvaardt niet zomaar elk fairtradelabel. We werken enkel met de meest betrouwbare certificeringssystemen. Op dit moment zijn dat Fairtrade (Fairtrade International), Fair for Life (ECOCERT) en Símbolo de Pequeños Productores of SPP (SPP Global). We maken bovendien gebruik van het garantiesysteem van de World Fair Trade Organization (WFTO GS) en van de European Fair Trade Association (EFTA SIMS).

Momenteel staat op het leeuwendeel van onze producten het Fairtrade-label van Fairtrade International. Maar ook een producentenorganisatie die (nog) geen certificaat heeft, kan onze handelspartner worden. In zo’n gevallen monitoren onze medewerkers en aankopers deze organisaties zelf eerst grondig.

Ook doen we meer dan nodig is om een fairtradelabel te mogen dragen. We kopen geen grondstoffen van grootschalige plantages maar opteren voor coöperaties. We vermijden mass balance en zetten in op maximale traceerbaarheid. Ten slotte zetten we capaciteitsprojecten op in het Globale Zuiden.

Naam label Eigenaar label
Fairtrade (of Max Havelaar in sommige landen) Fairtrade International
Fair for Life ECOCERT
Símbolo de Pequeños Productores (SPP) of Small Producers’ Symbol SPP Global
World Fair Trade Organization Guarantee System (WFTO GS) (label & garantiesysteem) World Fair Trade Organization (WFTO)
Suppliers Info Management System (SIMS) (geen label, maar wel garantiesysteem) European Fair Trade Association (EFTA)

Overzicht fairtradelabels

Je aankoop van fair trade is geen druppel op een gloeiendhete plaat, maar een druppel olie die het hele raderwerk beter doet draaien. Dat las ik ooit ergens... En het is die boodschap die ik meegeef aan de kinderen die met hun klas onze wereldwinkel bezoeken. Bewust aankopen heeft invloed!
An Defloor, vrijwilliger in Oxfam-Wereldwinkel De Pinte
labels

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief