Wat is een leefbaar inkomen?

Wat verwacht jij dat je inkomen dekt? Toch minstens dat je er je huur, voldoende voedsel en essentiële zaken zoals schoolkosten en een bezoek aan de dokter mee kan betalen. Wat overblijft houden we opzij, voor als het eens tegenslaat. Dat noemen we een ‘leefbaar inkomen’ en lijkt de normaalste zaak van de wereld. Maar geef toe, zou jij tevreden zijn als je inkomen enkel het hoogstnoodzakelijke zou dekken?

 

Minimuminkomen voor een waardig leven

Een leefbaar inkomen is dus een soort minimuminkomen voor gezinnen om een waardig leven te kunnen leiden. Het dekt:

  • voldoende voedsel op tafel
  • essentiële diensten (onderwijs, gezondheidszorg, kledij …)
  • huur of afbetaling van een woning
  • onvoorziene kosten, wanneer het eens tegenslaat

Bovendien is een leefbaar inkomen een fundamenteel mensenrecht, opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (kortweg UVRM) van Verenigde Naties.

Hoeveel bedraagt een leefbaar inkomen?

Dat is nergens ter wereld gelijk, natuurlijk. Hoe duur het leven het leven ter plaatse is, bepaalt hoeveel het leefbare inkomen idealiter moet bedragen. Per regio kunnen we berekenen hoeveel het lokale leefbare inkomen bedraagt. Op het platteland in Ivoorkust ligt dat bijvoorbeeld een stuk lager dan bij ons.

Door per regio het leefbare inkomen te becijferen, zien we ook hoe ver de inwoners van die regio van dat inkomen verwijderd zijn. Die kloof naar een leefbaar inkomen kan dus berekend worden. Daarom is het belangrijk dat we strategieën ontwikkelen om die kloof te overbruggen.

Voorbeeld: leefbaar inkomen voor cacaoboeren

De berekeningen leren ons dat een gemiddelde boer in Ivoorkust een derde van een leefbaar inkomen verdient. Anders gezegd: drie keer te weinig om een waardig leven te leiden. In de chocoladesector zelf echter, worden er mooie financiële cijfers geboekt en wordt de chocolade vaak zelfs aangeprezen als ‘duurzaam’. Die term wordt tegenwoordig snel ergens tegenaan gegooid, ze verkoopt goed. Maar hoe kan je van duurzaamheid spreken als boeren niet voldoende verdienen voor een fatsoenlijk dak boven hun hoofd en voldoende eten?

Wanneer je niet genoeg verdient om waardig te leven, kan je alleen maar overleven. Boeren kunnen geen duurzame toekomst voor zichzelf en hun gezin uitstippelen; met een dergelijk laag inkomen, leven ze van dag tot dag. Die armoede houdt een vicieuze cirkel in stand:

  • Kinderen worden ingezet om zware en gevaarlijke arbeid te verrichten en missen hun scholing
  • Onduurzame cacaoteelt draagt bij tot de pijlsnelle ontbossing, die op zijn beurt nefast is voor de klimaatverandering

Een echt duurzaam voedselsysteem heeft een solide basis nodig. Een leefbaar inkomen voor de boeren is die basis. Zonder valt het hele huis in duigen, en blijven we enkel de symptomen van een kapot systeem bestrijden. Dat zien we heel duidelijk in de cacaosector.

Met onze Bite to Fight-chocolade leggen we de lat hoger en streven we naar een leefbaar inkomen voor cacaoboeren.

Lees meer over Oxfam Bite to Fight-chocolade

Een leefbaar inkomen is een mensenrecht. Het is niet vrijblijvend. Het is de plicht van alle betrokken partijen – bedrijven, overheden en de boeren zelf – om die kloof te overbruggen.

Meer over leefbaar inkomen

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief