Commissievergadering in het Vlaams Parlement over het suikerbeleid

30.06.2016 suiker

Op World Fair Trade Day 2016 bond Oxfam-Wereldwinkels de EU-suikerkat de bel aan: eind september 2017 gaan we naar alle verwachting het post-quotum tijdperk voor de EU-bietsuiker in, dat mag best geweten zijn. De kans dat er zich achter de schermen één en ander aan gelobby zal ontspinnen lijkt ons niet gering.

Onze campagnevraag was dan ook: waar zitten die politici met klonten aan het lijf, die noodzakelijk zullen zijn om ervoor te zorgen dat deze belangrijke verandering in het Europees suikerbeleid niet achter maar, zoals het hoort, netjes voor de schermen gekneed wordt?

De opzet van de campagne was bescheiden: het EU-suikerbeleid verandert volgend jaar en dat beleid is te belangrijk om over te laten aan lobbyisten in achterafkamertjes. Dus, beste beleidsmakers, voer er alsjeblief op z’n minst een politiek debat over. Zo nodig zullen wij er dan zelf voor zorgen dat het ook het verdiende/nodige publieke debat krijgt.

De kracht van Oxfam-Wereldwinkels is dat we diep geworteld zijn in het maatschappelijke weefsel. In zowat elke gemeente geven vrijwilligers het beste van zichzelf om onze missie uit te dragen. Vandaar dat we dit jaar voor onze campagne het lokale politieke niveau benaderden: 185 groepen vrijwilligers trokken naar hun eigen lokale beleidsmakers met de warme oproep om te verhinderen dat, net zoals de TTIP-onderhandelingen, de nakende veranderingen in het EU-suikerbeleid ook volledig onder de politieke radar vorm zouden krijgen.

ACTIES VOOR POLITICI MET KLONTEN »

Er volgden lokale acties en we stelden vast dat EU-parlementsleden al met vragen geconfronteerd werden. Maar ook in ons land raakten we enkele gevoelige snaren: op woensdag 8 juni 2016 werd op ons aangeven Minister Schauvliege in het Vlaams Parlement bevraagd (download het officiële verslag van de vergadering). Waarover de minister bevraagd werd, dat kan nog beter – merk namelijk op dat de belangen van het ontwikkelende Zuiden nergens in het debat naar boven komen. Maar we zijn er wel in geslaagd om onze Vlaamse Volksvertegenwoordigers attent te maken op wat er zit aan te komen.

En ja, de blik van onze Volksvertegenwoordigers en hun raadgevers kan best nog wel wat verruimd worden – de stem van belangengroepen klinkt hier en daar wel heel luid door in het parlementair debat. Maar dit debat toont aan dat het thema wel degelijk de gemoederen beroert. Het bezorgt ons, Oxfam-Wereldwinkels, bovendien handvaten om enerzijds te verhinderen dat het debat weer verstomt, en anderzijds zowel de invloed van allerhande belangenberhartigers, als de – lijdende – positie van kleinschalige en duurzame producenten in het ontwikkelende Zuiden te thematiseren. Met andere woorden: au boulot!

Meer weten?

Bekijk de focuspagina over suiker.

Commissievergadering in het Vlaams Parlement over het suikerbeleid Oxfam artikel

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief