Coöperaties versterken

16.06.2015 cooperaties

Door zich te organiseren, kunnen boeren meer gedaan krijgen dan ze alleen ooit zouden kunnen. Verenigd in coöperaties delen ze risico’s en verbeteren ze hun onderhandelingspositie, zowel om meer te verdienen met hun producten als om te kunnen wegen op het internationale handelsbeleid. Daarom versterkt Oxfam-Wereldwinkels deze organisaties. Want sterke organisaties zijn de beste garantie op duurzame ontwikkeling van de producenten.

Boeren aan de macht

In 2014 deelde Oxfam-Wereldwinkels haar ervaring met coöperaties in de hele wereld in tal van informatiesessies voor producenten. Door hen te wijzen op de hindernissen die elke coöperatie – waar ook in de wereld – ondervindt, geven we hen de kennis om zelf sterkere coöperatieve banden op te bouwen. We reiken hen een scala van instrumenten aan om zich tegen die mogelijke hindernissen te wapenen. Het is cruciaal dat alle leden van een coöperatie ten volle begrijpen wat een coöperatie voor hen kan betekenen, en vooral ook wat ze daarvoor in ruil van hen verwacht.

Coöperaties versterken Oxfam artikel

Oscar Kubisibwa van de Congolese koffiecoöperatie RAEK neemt alvast de leden van zijn coöperatie op sleeptouw:

Tijdens zijn bezoek aan België in september 2014, getuigde Oscar aan onze vrijwilligers over zijn ervaringen. Ondertussen werpt de samenwerking met Oxfam concrete vruchten af voor RAEK. In het najaar van 2015 verkopen ze hun koffie voor het eerst op de internationale markt. En dat nog wel in jouw wereldwinkel!

Ook de rijst- en theeboeren van Lao Farmers’ Products in Laos volgden vorming over het belang van onderlinge samenwerking.

Daarnaast stimuleerde Oxfam-Wereldwinkels de coöperaties Muungano en Sopacdi, die in dezelfde regio in Congo werken, om naar kopers toe de krachten te bundelen en zo onderlinge concurrentie te vermijden.

Financieel advies

Bij de suikercoöperatie Montillo in Paraguay, investeerden we in 2014 in de commerciële en technische vorming van de volledige raad van bestuur van de coöperatie. Ze werden opgeleid in financiën en boekhouden, zodat ze met kennis van zaken aan hun business plan kunnen werken. Een medewerkster van Oxfam-Wereldwinkels begeleidt hen hier dagelijks in.

Dit alles past binnen het project ‘Red Montillo’ dat in 2014 ook de kraan financierde die het verzamelcentrum voor suikerriet veel efficiënter maakt. Zeker tot eind 2015 blijft dit project intensief lopen.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief