Duurzame chocoladesector nog niet in zicht

14.09.2020 cacao

De boeren die cacao produceren voor de Belgische chocolade staan nog steeds voor een enorme kloof om een leefbaar inkomen te bereiken. Hoe groot die kloof is, weten we niet. Bedrijven moeten daarvoor meer informatie delen. Dat is de logische vaststelling in het eerste jaarrapport van Beyond Chocolate, het platform voor duurzame chocolade. Om de beloftes van de chocoladesector waar te maken, is er in de eerste plaats nood aan meer transparantie.

Lees het jaarrapport van Beyond Chocolate

Engagement voor echt duurzame chocolade

Het jaarrapport van Beyond Chocolate schept een beeld van de vooruitgang sinds eind 2018. Toen engageerden chocoladebedrijven en de federale overheid zich om de grote uitdagingen in de Belgische chocoladesector te lijf te gaan, onder impuls van minister Alexander De Croo. Tegen 2030 moeten alle boeren die aan de Belgische chocoladesector leveren minstens een leefbaar inkomen verdienen. Ook moet ontbossing ingeperkt worden en moet kinderarbeid plaats ruimen voor kinderontwikkeling.

Wereldschokkend was zo’n initiatief niet. In de cacaosector bestaat er een 20 jaar lange traditie van beloftes en vrijwillige duurzaamheidsinitiatieven. Helaas bleven echte transparantie en impact telkens uit. Boeren krijgen nog altijd klappen door voortdurende prijsschommelingen, het kappen van regenwoud (voor cacao) neemt toe en kinderarbeid blijft alomtegenwoordig.

Beyond Chocolate moet transformatie naar duurzame chocolade in gang zetten

En toch is Beyond Chocolate wél relevant.

Dit multi-stakeholder-initiatief maakt werk van een gedetailleerd monitoringskader. En al klinkt een leefbaar inkomen niet meer dan normaal, om het te realiseren, is niets minder dan een transformatie van de sector nodig.

De enorme kloof naar een leefbaar inkomen overbrug je namelijk niet met wat oplapwerk.Hoe kan de Belgische chocoladesector transformeren?

Duurzame chocolade komt er pas als de hele sector laat zien dat het menens is. Dat vraagt moed van alle stakeholders en ondersteuning van de wetgever. Dit zijn de volgende stappen om Beyond Chocolate te laten slagen:

  • Tijd voor transparantie.

Aan een echt duurzame chocoladesector kan pas gewerkt worden wanneer elk bedrijf informatie deelt over de oorsprong van zijn cacao, de productieomstandigheden en de prijs die ze aan de boeren betalen. En daar wringt het schoentje nog steeds. Sommige bedrijven rapporteren meer dan andere, maar het totale plaatje blijft lijken op een puzzel waarvan de meeste stukjes ontbreken.

  • Monitor de vooruitgang met tussentijdse doelen.

Momenteel is alleen het einddoel van Beyond Chocolate duidelijk. Om over de jaren heen vooruitgang te zien, zijn tussentijdse doelstellingen nodig, die nauwgezet opgevolgd worden.

  • Betaal meer aan de boeren.

De cacaoboeren verdienen op dit moment structureel te weinig voor voedsel, huisvesting en gezondheidszorg. Zij moeten hogere prijzen krijgen voor de cacao die ze produceren. Dat kan een impact hebben op de winstmarges van een bedrijf of op de prijs van een chocoladereep in het winkelrek.

De meeste ondertekenaars van Beyond Chocolate zien in dat een ‘pijnloze’ overgang naar een duurzame cacaosector onmogelijk is. Toch moeten ze daar nu echt werk van maken.

  • Combineer met een sterk wettelijk kader.

Multi-stakeholder-initiatieven leiden pas tot de gewenste resultaten als ze gepaard gaan met een verankering in de wet. Beyond Chocolate doet er goed aan om de overheid op te roepen het respect voor mensenrechten te verplichten voor alle bedrijven. In het belang van het initiatief zelf, dat van de bedrijven die eraan deelnemen en uiteraard dat van de cacaoboeren.

  • Geef cacaoboeren inspraak.

Door vanuit België oplossingen voor de boeren te bedenken, over hun hoofden heen, dreigt Beyond Chocolate het machtsonevenwicht in de sector te bekrachtigen. Een duurzame chocoladesector blijft mijlenver verwijderd zolang de cacaoboeren en hun coöperaties geen grotere rol mogen spelen.

Kortom, Beyond Chocolate kan een belangrijke aanzet geven voor een duurzame Belgische chocoladesector. Maar dan mag de sector geen stappen overslaan. Te beginnen met transparantie.

Lees het jaarrapport van Beyond Chocolate

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief