Eerlijk handelsbeleid nodig om kleinschalige producenten te beschermen tegen klimaatverandering

12.11.2018 klimaatverenigdenaties

Zondag start de 24ste Conferentie van de Verenigde Naties en leggen we onze ecologische toekomst in handen van de aanwezige politici. Oxfam-in-België onderschrijft de eis van de ‘Internationale Fair Tradebeweging’. Die roept de beleidsmakers op om werk te maken van een beleid dat kleinschalige voedselproducenten wapent tegen de uitdagingen van het klimaat én pleit ervoor daarin een eerlijk handelsbeleid te integreren.

 

Waarom?

Oneerlijke handelspraktijken en extreme prijsschommelingen op de markt waarbinnen deze boeren werken, zorgen ervoor dat zij de klimaatgrillen nóg moeilijker de baas kunnen.

 

The sustainability of agricultural supply chains is seriously at risk. Fair Trade alone is not sufficient to fight climate change, but fair trading practices and sustainable prices for farmers are must-have conditions to enable farmers’ resilience to climate change.
Sergi Corbalán, Executive Director van het Fair Trade Advocacy Office

De zwaarste klimaatimpact

Kleinschalige boeren, vormen een onmisbaar onderdeel van ons globale voedsel- en landbouwsysteem. 500 miljoen van deze boeren telen 80% van het voedsel dat in het Zuiden geconsumeerd wordt. Ze zorgen dus voor voedselzekerheid en een daling van de armoede in het Zuiden. Maar tegelijk worden zij meer dan wie ook bedreigd door honger en armoede. Vaak krijgen zij het meest te maken met de gevolgen van klimaatverandering.

Meer dan wij, worden mensen in het Zuiden geteisterd door een waslijst aan klimaatgrillen: extreme droogte, overstromingen, onregelmatige regenval, verwoestijning, verzilting van het land, waterschaarste, kortere oogstseizoenen, plantenziektes, insectenplagen …

Kleinschalige voedselproducenten in het Zuiden moeten dus alle mogelijke kansen krijgen om zich te wapenen tegen het veranderende klimaat. Alleen dan zullen zij hun cruciale rol als voedselleveranciers kunnen blijven spelen.

 

Lees het internationale persbericht (Engels) ondertekend door Oxfam-in-België.

Download en lees het Policy Statement of the Global Fair Trade Movement to COP 24.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief