Eerlijke handel met Cuba moeilijker dan ooit

21.04.2020 coronacubaeerlijkehandelmensenrechtenoneerlijkehandelspraktijkenspiritssuiker

Oxfam koopt sinds enkele tientallen jaren producten uit eerlijke handel in Cuba. Handel drijven met Cuba is door de heersende handelsblokkade nooit een sinecure geweest, en sinds de Trump-administratie is het moeilijker dan ooit. 

 

Het rum dagboek: gevolgen van de handelsblokkade

In 2018 bestelde Oxfam Fair Trade (OFT) een container Cubaanse rum. Die zou betaald worden voor het overzeese transport kon aanvangen. Maar met die betaling ging het goed mis. Verschillende Europese banken weigerden namelijk de financiële transfers naar Cuba te doen. Uiteraard bemoeilijken dergelijke praktijken het handel drijven niet weinig. Na vier maanden wist OFT de betaling er toch door te krijgen, maar het verschepen van de container had al aanzienlijke vertraging opgelopen.

In 2019 bestelde OFT opnieuw een container. Om een gelijkaardig scenario te vermijden, deed OFT ditmaal beroep op een alternatief betaalsysteem (Ebury), waardoor het geld wel tijdig aankwam in Cuba. Desondanks vertrok de bestelde container pas 8 (!) maanden na het uitvoeren van de betaling. Hier zijn onder andere een ingewikkelde administratie voor export voor verantwoordelijk en ook omdat de toebehoren niet altijd voorradig zijn in Cuba zelf. Flessen, dopjes, etiketten, … worden vaak via de toeleveranciers geïmporteerd. Door de handelsblokkade verloopt ook dit erg moeizaam. Het hoeft geen verdere uitleg dat situaties zoals deze nefast zijn voor de handelsband en de promotie van de Cubaanse rum, die nochtans zeer geliefd is in de wereldwinkels, op festivals en op de (Europese) exportmarkt. Bovendien hindert het de uitbetaling van een fairtradepremie aan de Cubaanse suikerproducenten.

 

Fietsen voor de Cubaanse suikerproducenten

Ook anno 2020 volharden dezelfde problemen. Momenteel is OFT in contact met verschillende Cubaanse instanties om een groot lot fietsen aan te kopen voor de Fairtrade-gecertificeerde suikerproducenten.

Ik ben al enkele maanden aan het proberen om de fairtradepremie via Oxfam in Cuba uit te betalen, maar ook dit loopt (omwille van de blokkade) enorm stroef.
Marion Meyvis, product manager Latijns-Amerika bij Oxfam Fair Trade

Nood breekt wet, ook een handelsblokkade?

In het licht van de huidige COVID-19 pandemie vindt ook Oxfam International dat de blokkade tegen Cuba opnieuw geëvalueerd moet worden. Het eiland kan momenteel niet naar behoren voorzien worden van het nodige medische materiaal. De organisatie roept tegelijk de regeringen wereldwijd op om de samenwerking tussen landen onderling aan te moedigen, teneinde tot globale en eenduidige oplossingen te komen inzake de coronacrisis. Met betrekking tot het eveneens getroffen Cuba, is Oxfam International van mening dat de door de Verenigde Staten opgelegde blokkade aan een dringende herziening toe is. De gevolgen van de wereldwijde recessie die nu al aan de horizon opdoemt, zouden wel eens meer levens kunnen eisen dan het virus zelf.

 

Cubaanse Rum

Handel drijven met Cuba wordt jaar na jaar moeilijker. Toch blijven Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Fair Trade ervoor strijden, onder andere met de aankoop en verkoop van Cubaanse rum.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief