EU zet belangrijke eerste stap om menselijk lijden in Europese voedingsketen aan te pakken.

12.04.2018 europeseunieoneerlijkehandelspraktijken

De Europese Commissie publiceerde vandaag een voorstel voor richtlijn gericht tegen oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen bedrijven actief in onze voedingsketens. Momenteel zorgen wanpraktijken door supermarkten vaak voor onzekerheid bij de leveranciers en dit heeft een rechtstreekse en nefaste impact op de meest kwetsbare mensen in de keten. De richtlijn wil kleine en middelgrote voedselproducenten beschermen tegen misbruik door grote kopers, door bepaalde handelspraktijken te verbieden en van de EU-lidstaten te eisen dat ze dat verbod ook handhaven.

Oxfam, FTAO, IFOAM-EU en FOE Europe verwelkomen het initiatief en roepen het Europese Parlement en de Raad op om dit voorstel van de commissie verder aan te scherpen en te versterken.

Marc-Olivier Herman, Oxfam’s EU-beleidsadviseur Economische Rechtvaardigheid:
“Niemand zou moeten lijden om de rekken in onze supermarkten gevuld te houden. Toch hebben te veel kleine boeren die voedsel produceren voor Europese supermarkten het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit voorstel kan hen helpen om een betere deal te krijgen voor hun producten. Vrouwelijke boeren worden het meest geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken, waaronder lage lonen, onregelmatig werk, onveilige werkomstandigheden en een gebrek aan sociale bescherming. Het is van cruciaal belang dat de EU actie onderneemt om in de eerste plaats hén te beschermen. 

Dit voorstel maakt het mogelijk voor kleine en middelgrote producenten om, ongeacht waar ze gebaseerd zijn, anoniem klacht neer te leggen tegen wanpraktijken door grote Europese afnemers. Het feit dat de Commissie een gelijke behandeling voorstelt van Europese en niet-Europese voedselproducten is zeer positief.”

Niemand zou moeten lijden om de rekken in onze supermarkten gevuld te houden.
Marc-Olivier Herman, Oxfam’s EU-beleidsadviseur Economische Rechtvaardigheid

Sergi Corbalan, Directeur van Fair Trade Advocacy Office:
“Dit is een belangrijke eerste stap om een eind te maken aan oneerlijke handelspraktijken in onze voedseltoeleveringsketens. Het Europese Parlement en de lidstaten moeten nu snel reageren om het voorstel van de Commissie te verbeteren. De EU moet verzekeren dat ook de meest kwetsbare actoren in de voedingsketens toegang hebben tot een klachtenmechanisme en dat het mogelijk is om tegen elk bedrijf dat voedsel in de EU importeert, klacht neer te leggen.” 

Eduardo Cuoco, directeur van IFOAM EU, zei:
“Billijkheid is een kernprincipe van de organische landbouw, en IFOAM EU verwelkomt het voorstel van de Commissie als een eerste stap naar het verzekeren van billijke prijzen voor producenten.”

Stanka Becheva, campagnevoerster Voedsel en Landbouw bij Friends of the Earth Europe:
“Een klein aantal retailers controleert grote delen van de voedselmarkt in Europa. Hoewel we voorstander zijn van een wettelijk kader om de positie van de boeren te versterken, willen we ook bijkomende maatregelen die directe verkoop en korte voedselketens ondersteunen, want daar winnen boeren, consumenten en het milieu het meeste bij.” 

Noot aan de redacties: 

 • Next steps:
  The European Parliament and European Council will discuss amendments to the Commission’s proposal separately in the coming months, and should adopt them by the end of the year to allow for negotiations on the final text to take place before the Parliament elections in May 2019.
 • Key elements of the European Commission’s proposal and Oxfam, FTAO, IFOAM-EU and FOE Europe’s assessment:
  • The proposal bans only a limited set of unfair trading practices (UTPs) in the food supply chain in transactions between large buyers and small and medium-sized suppliers. Banned practices include late payment (more than 30 days) and cancelling of orders of perishable food products at short notice.
  • Member states must enforce this ban through national enforcement authorities. Small and mid-sized food producers supplying large EU buyers will be able to introduce complaints whether they are based inside or outside the EU.
  • The equal treatment of EU and non-EU producers is very positive but the limited scope of the proposal, both in terms of UTPs and in terms of actors (only very large buyers) will leave food producers exposed to abusive practices.
  • National enforcement authorities must have the power to carry out own initiative investigations and protect the identity of complainants. This is important to address the fear of delisting by retailers that is wide-spread in the food supply chain. However, measures to ensure access to redress by the most vulnerable actors in the food supply chain, in particular women in developing countries, are lacking.
  • The Commission’s proposal requires national authorities to impose “effective, proportionate and dissuasive” fines on the author of an infringement but fails to set criteria to ensure this will actually be the case.
  • The proposal fails to set up an EU-level mechanism to tackle transnational UTPs and to monitor adequate enforcement by national authorities

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief