Het bevrijde land

06.06.2018 cooperatiesitalieliberaterrapastaproducten

Vanaf juli 2018 vind je in je Oxfam-Wereldwinkel een aantal nieuwe producten uit Sicilië van het merk Libera Terra. Dat betekent zoveel als ‘Het Bevrijde Land’ of ‘Land Bevrijd van de Maffia’. Onder deze naam commercialiseren een aantal landbouwcoöperaties olijfolie, wijn, pasta en andere mediterrane producten. Op die manier maken ze gebruik van hun rijke culinaire traditie om jobs te creëeren. Die zijn broodnodig in een land met torenhoge werkloosheid, diepgewortelde corruptie.

Libera Terra koppelt sociaal-economische ontwikkeling aan een succesvol ondernemingsmodel zonder daarbij haar kernwaarden en uitgangspunten af te zwakken. De missie van Libera Terra en hun manier van werken sluiten nauw aan bij de visie van Oxfam-Wereldwinkels om kleinschalige, onafhankelijke producenten te ondersteunen en te doen groeien.

De nieuwe Libera Terra-producten (we starten met pasta) in de Wereldwinkels zijn een mooie illustratie van hoe Oxfam-Wereldwinkels naast de ondersteuning van zuidelijke producenten nu ook kan en durft kiezen voor moedige en rechtvaardige initiatieven dichter bij ons.

Herovering van het land

Het Siciliaanse dagelijkse leven werd jarenlang gedomineerd door wat ‘de maffia’ wordt genoemd. Een relatieve wetteloosheid verhinderde de ontwikkeling van democratische politieke structuren en, nog belangrijker, het ontstaan van een gezond economisch en sociaal weefsel. Om deze situatie aan te klagen en te bestrijden werd in 1995 een netwerk opgezet (Libera) waarin tal van organisaties, scholen en lokale activistengroepen samenwerkten aan een cultuur van ‘rechtszekerheid’.

Libera Terra Oxfam partner
Libera Terra anti maffia

Eén van de concrete doelen was het (terug) in bezit nemen van geconfisqueerde eigendommen. Na ontmanteling van misdaadgroeperingen worden hun bezittingen immers de facto publieke eigendom.

Het Libera Terra Project is de structuur waarbinnen sociale coöperaties kunnen opereren voor de uitbating van landbouwbedrijven op de voormalige maffia-eigendommen.

De eerste daarvan werd actief in 2001 en lanceerde de eerste – biologische – pasta in 2002. Sindsdien zijn volgens dit principe nog veel meer coöperatieven opgericht in verschillende regio’s. Als de coöperatieven beantwoorden aan de sociale, ethische en technische (kwaliteits)eisen, mogen ze producten vermarkten onder het Libera Terra-merk.

Vandaag verenigt Libera Terra negen coöperaties in vier regio’s (Sicilië, Calabrië, Puglia en Campania) die in totaal 975 ha grond bewerken. Daarop worden graan, olijven, druiven, peulvruchten en groenten verbouwd. De biologische producten van Libera Terra worden in Italië verdeeld door de plaatselijke wereldwinkels (CTM/Altromercato) en de coöperatieve supermarkten van Coop.

Een sociale onderneming

De medewerkers op de boerderijen zijn voor minstens één derde mensen die moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Naast de biologische landbouwactiviteiten wordt binnen de organisatie ook ingezet op andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld agrotoerisme. De afgelopen jaren konden ook andere coöperaties toetreden tot het consortium en nam het een coördinerende rol aan in het hele productieproces.

Libera Terra is betrokken van bij het begin van de keten (teeltplanning) tot de effectieve verwerking en verpakking. Hiermee zet het consortium in op een succesvolle vermarkting van de geteelde producten om zo de economische vatbaarheid van het project te verzekeren. Oxfam-Wereldwinkels probeert hen bij te staan bij het zoeken naar nieuwe afzetmarkten en het ontwikkelen van interessante producten.

Meer lezen? Surf naar liberaterra.it.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief