Het schandaal van de honger blijft toenemen

16.07.2019

De Verenigde Naties hebben zojuist het jaarlijks rapport gepubliceerd over honger in de wereld. Het rapport is een bittere pil. Voor het vierde opeenvolgende jaar neemt de honger toe en treft 821,6 miljoen mensen, wat overeenkomt met hetzelfde aantal als tien jaar geleden! “Tien jaar verloren, terwijl 193 landen zich in 2015 geëngageerd hebben om de honger tegen 2030 uit te bannen. Het is vooral alarmerend omdat de overgrote meerderheid van vrouwen en mannen die door voedselonzekerheid getroffen worden, boeren zijn. Het zijn juist zij die de planeet voeden,” stelt de Coalitie tegen de Honger.

wereldhonger voedselcrisis Oxfam rapport Oxfam

Honger is verre van onvermijdelijk. De huidige voedselproductie is groot genoeg om de wereldbevolking te voeden. Om het recht op voedsel voor iedereen te realiseren, hebben we een ambitieus voedsel- en landbouwbeleid nodig dat familiale landbouwers ten goede komt en de transformatie van onze voedselsystemen op een eerlijke en duurzame manier ondersteunt.

Ondanks de voedselcrisis van 2007-08, laat deze transformatie nog steeds op zich wachten. Er zijn veel beloften gemaakt, maar het totale aandeel van de ontwikkelingshulp bestemd voor landbouw is niet toegenomen, ook niet in België.

 

“Door af te zien van haar programma’s die specifiek gericht zijn op het bestrijden van voedselonzekerheid, voldoet de Belgische financiering niet aan haar verplichtingen,” stelt de Coalitie tegen de Honger. In het licht van de klimaatopwarming moeten steun en financiering toenemen, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.

De huidige internationale samenwerkingsstrategie van België is gericht op het faciliteren van investeringen door de private sector en het vergroten van het concurrentievermogen van producenten. Deze investeringen gaan vaak ten koste van de strijd tegen de honger, waarbij familiale landbouwers worden verwaarloosd en genderongelijkheid in de rurale gebieden wordt versterkt. België moet prioriteit geven aan de ondersteuning van de overgang van gangbare landbouwpraktijken naar agro-ecologische systemen die efficiënter omspringen met de hulpbronnen, veerkrachtiger zijn en meer aandacht hebben voor de centrale rol van de boer(in) en gendergelijkheid in het voedselsysteem. België moet zich ook meer richten/sterker inzetten op vrouwen en op de sociale innovaties die ze brengen.

“Honger is niet louter een technisch probleem, het is een politieke mislukking en daar zijn politieke oplossingen voor nodig”, stelt de Coalitie tegen de Honger.

Meer hierover in Oxfams nieuwe rapport

Contact voor de Coalitie tegen de Honger:

  • Thierry Kesteloot, Oxfam-Solidariteit: 0475.543.723
  • Stéphane Desgain, CNCD-11.11.11: 0475.769.061
  • Suzy Serneels, Broederlijk Delen: 0484.261.824
rapport voedselcrisis Oxfam

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief