Kwaliteit gaat voor

16.06.2015 producten

Wereldwinkelproducten zijn kwaliteitsproducten. Zowel onze diensten hier in België als onze producenten in het Zuiden werken daar keihard aan.

Strenge normen

De tijd dat je een wereldwinkelproduct alleen kocht om de producent ervan te steunen, ligt ver achter ons. Een product dat niet voldoet aan de vereisten en verwachtingen op het vlak van kwaliteit, veiligheid en smaak, komt niet in de wereldwinkels. Zo verdween in 2014 een van onze succesproducten uit ons assortiment: na aanhoudende kwaliteitsproblemen besloten we geen Noussine-chocoladebonbons meer aan te bieden. Een moeilijke beslissing, want met de smaak of de veiligheid van de bonbons was niets mis. Het probleem had puur met het uitzicht van de bonbons te maken: de bonbons hadden soms een witachtig laagje ‘vetbloem’ in plaats van een glanzend bruine buitenkant. Dat fenomeen komt vaak voor bij chocoladeproducten, maar klanten aanvaarden een product met vetbloem niet. De onverkochte bonbons gingen in de eindejaarsperiode naar de Voedselbanken.

Begeleiding van producenten

Voor veel van onze producenten is het belangrijk een internationaal aanvaard kwaliteitscertificaat te hebben. Zo’n certificaat garandeert dat de producent een gedegen kwaliteitssysteem heeft en dus voldoet aan de eisen van klanten die de lat hoog leggen. En dus hebben ze dit nodig om meer internationale klanten te vinden. Maar het vraagt een lang traject om zo’n certificaat te behalen: je moet een systeem opzetten van risico-analyse, aanpassingen doen aan de productieketen (teelt, verwerking, verpakking …) en doorgedreven training van de producenten organiseren.

Om zo’n systeem in te voeren schakelen de meeste bedrijven dure consultancybedrijven in. Bij Oxfam gaat de kwaliteitsdienst via vrijwilligersplatformen (bijvoorbeeld Exchange) op zoek naar professionals van bij ons die zich tijdens hun vakantie belangeloos inzetten voor producenten in het Zuiden. Een voorbeeld zijn de kwaliteitsmissies bij onze palmhartenproducent Apropal in Peru. In 2014 werd zo’n een missie voorbereid, in januari 2015 werd Apropal bezocht. 

Soms hebben producenten meer nood aan een langdurige begeleiding. Dan werken we samen met Vlaamse studenten in voedingstechnologie die hun thesis uitvoeren bij producenten in het Zuiden. Zo werd in 2014 de theeketen in Laos (Lao Farmers’ Products) doorgelicht en verbeterd. Een mooie kruisbestuiving tussen de universiteit of hogeschool, de producentenorganisatie en de kwaliteitsdienst van Oxfam Fair Trade. En een boeiende ervaring voor de thesisstudent die een pak ervaring en zelfstandigheid kan aantonen op zijn cv.

Naast het op weg helpen naar een kwaliteitscertificaat, zoekt Oxfam met producenten naar andere manieren om meer te kunnen verkopen op de internationale markt. Als de producent in het Zuiden zijn product niet volgens internationale eisen tot een eindproduct kan verpakken, bijvoorbeeld door technologische beperkingen, dan kiezen we ervoor om alvast het onverwerkte of onverpakte product aan te kopen. In samenwerking met een Europese verwerker of verpakker maakt Oxfam er dan een afgewerkt product van. In afwachting van, bijvoorbeeld, een eigen verpakkingsinstallatie kan de producent zo toch al inkomsten genereren en ervaring opdoen met export.

Kwaliteit gaat voor Oxfam artikel

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief