Laos moet zijn rijstvariëteiten koesteren

05.04.2017 laosrijst

Op 14 december 2016 organiseerde Oxfam-Wereldwinkels een conferentie in Vientiane (Laos) om de bevindingen te delen van de studie rond de handelsbelemmeringen in de rijstketen. De presentatie had als focus de politieke en economische belemmeringen die kleinschalige Laotiaanse rijstproducenten ondervinden in de handel in rijst.

Op de conferentie werden een aantal handelsbarrières in de internationale rijsthandel belicht, maar de aandacht ging vooral naar de obstakels in het interne handelsbeleid in Laos en naar de uitdagingen van de regionale Zuidoost-Aziatische vrijhandelszone die dit jaar voor Laos een realiteit werd.

Een 30-tal vertegenwoordigers van de overheid, universiteit, ngo’s en rijstproducenten waren aanwezig. De bevindingen van de studie werden besproken, en een aantal concrete acties werden geformuleerd.

De algemene conclusie was dat de Laotiaanse overheid feller moet investeren en inzetten op het behoud en de promotie van traditionele rijstvariëteiten enerzijds, en op hun biologisch en agro-ecologisch landbouwmodel anderzijds.

Dat is niet enkel nodig om te kunnen concurreren met buurlanden die al de markt in reguliere, niet-duurzaam geteelde rijstsoorten domineren, maar ook – en vooral – om bij te dragen aan een mondiaal duurzaam economische ontwikkelingsmodel. Dit landbouwmodel is voor kleinschalige rijstproducenten immers het enige antwoord op de nefaste gevolgen van de huidige klimaatsveranderingen.

Daarnaast zou een soepeler intern handelsbeleid en een controle op het omzeilen van de vrije handelsprincipes, de rijsthandel in Laos moeten bevorderen.

Lees meer in onderstaand dossier.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief