Minimumprijs en premie… op weg naar leefbaar inkomen

09.05.2018 cacaochocolade

Fairtrademinimumprijs

Voor onze chocoladeketen werken we met het certificatiesysteem van Fairtrade International (het voormalige Max Havelaar). Dit systeem gaat uit van de basisprincipes van eerlijke handel: het werkt met een minimumprijs, een vaste premie en zet zich in voor goed functionerende, kleinschalige landbouwcoöperaties. Daardoor is het één van de meest vooruitstrevende certificatiesystemen. Toch zijn er genoeg redenen om de lat omhoog te trekken.

Op dit moment is de Fairtrademinimumprijs voor cacao vastgelegd op 2000$ per ton en is er een vaste fairtrade-premie van 200$ per ton. Landbouwcoöperaties in het zuiden hebben het bijzonder moeilijk. Daarom is de premie heel waardevol. Op democratische wijze beslissen de leden welke investeringen nodig zijn om de coöperatie en haar leden te versterken.

Op momenten dat de cacaoprijs een rampzalige duik neemt, zoals in 2017, zorgt zo’n minimumprijs voor iets meer zekerheid voor de boer. Toch liggen de Fairtrademinimumprijs en de premie een stuk te laag. We moedigen daarom Fairtrade International aan in hun herziening van het systeem en om een leefbaar inkomen voor de cacaoboeren als toetssteen te gebruiken. Met deze aangepaste standaarden, willen we de volledige chocolade-industrie aanmoedigen om het Fairtradelabel te gebruiken. Op dit moment draagt amper 1% van de Belgische chocolade het label.

Leefbaar inkomen als toetssteen

Zelf blijven we ook niet bij de pakken zitten. Oxfam Fair Trade heeft als missie een voortrekkersrol te spelen in eerlijke handel. Voor onze chocolade onder Oxfam-label werkten we al een volledig traceerbare chocoladeketen uit. We weten exact welke coöperatieven welke ingrediënten aanleveren, wat bij quasi geen enkel ander chocoladeproduct momenteel het geval is. Nu zullen we ook op een leefbaar inkomen voor de cacaoboeren focussen.

Cacaoboeren verdienen een leefbaar inkomen wanneer ze een degelijke prijs krijgen voor de cacao die ze telen op voldoende oppervlakte aan een degelijke productiviteit en ze daarnaast ook nog andere inkomsten hebben. Daarom werken we momenteel  aan een systeem om hogere minimumprijzen en premies te garanderen, zodat de prijs die de boer voor zijn cacao krijgt effectief bijdraagt tot een écht leefbaar inkomen. Daarnaast hebben we ook oog voor productiviteit (meer bonen per hectare), al moet die gepaard gaan met het toepassen van duurzame landbouwprincipes. We blijven de boerencoöperaties steunen om verder te professionaliseren en te investeren in andere teelten. Zo worden ze minder afhankelijk van cacao alleen.

De lat hoger leggen heeft natuurlijk een kostenplaatje. We proberen het effect op de consumentenprijs zo laag mogelijk te houden, maar we hopen dat er genoeg bewuste klanten zijn die desnoods iets meer willen betalen om de boer een leefbaar inkomen te garanderen.

De komende maanden houden we jullie op de hoogte van de stappen die we hierin willen zetten!

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief