Onafhankelijk onderzoeksrapport: “Oxfam-in-België zeer bewust bezig met integriteit”

28.05.2018 oxfam-in-belgie

Uit een onafhankelijke doorlichting blijkt dat het management, de medewerkers en de vrijwilligers van Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du Monde in België zeer bewust omgaan met integriteit. De doorlichting van het integriteitsbeleid van de drie organisaties gebeurde in opdracht van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, naar aanleiding van de recente ontwikkelingen bij de Britse afdeling van Oxfam.

Eva Smets, algemeen directrice van Oxfam-Solidariteit: “We zijn zeer tevreden met dit rapport, dat bewijst dat in onze organisatie een breed gedragen cultuur van morele en financiële integriteit heerst en dat we het volle vertrouwen van het publiek en de overheid waard blijven.”

Morele en financiële integriteit

Onafhankelijke experten onderzochten het beleid en de bestaande procedures binnen de drie Oxfam-organisaties op vlak van morele en financiële integriteit. Dat gebeurde in opdracht van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo na het schandaal binnen de Britse afdeling van Oxfam. Ze bevroegen ook de personeelsleden en vrijwilligers en een aantal sleutelpersonen binnen de drie organisaties.

Luc Van Haute, algemeen directeur Oxfam-Wereldwinkels: “We zijn tevreden met deze doorlichting. Ze verstrekt ons waardevolle adviezen om bovenop onze breed gedragen cultuur de processen te optimaliseren en te uniformiseren om integriteit te kunnen blijven garanderen in elk aspect van onze dagelijkse werking.”

Conclusies

Uit het onderzoek concluderen de experts in de eerste plaats een hoge mate van bewustzijn op vlak van financiële en morele integriteit binnen de drie organisaties. Ze wijzen onder meer op het bestaan van een recent vernieuwde integriteitscode voor alle werknemers, procedures en screenings van partnerorganisaties en een systeem van peer review binnen het netwerk van de 20 Oxfam-organisaties wereldwijd.

Daarnaast formuleren ze ook een aantal aanbevelingen om de naleving van de integriteitsregels nog verder te optimaliseren. In het rapport is onder meer sprake van het formaliseren van de gedragscode door de Raad van Bestuur en de klokkenluidersprocedure duidelijker te promoten, die beschikbaar is voor alle Oxfam-organisaties in vijf talen.

Integriteitscharter

Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du Monde engageren zich ook om het nieuwe integriteitscharter voor Belgische ngo’s te ondertekenen, dat vandaag aangekondigd werd door minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. Daarin onderschrijven de ngo’s integriteit en respect als kernwaarden, verbinden ze zich er met tien concrete maatregelen toe om een duidelijke integriteitsaanpak te hanteren.

Pierre Santacatterina, directeur-generaal Oxfam-Magasins du Monde: “We vinden het belangrijk om met Oxfam-in-België een leidende rol op te nemen op het vlak van integriteit bij ngo’s en staan dan ook volledig achter het nieuwe integriteitscharter. We nemen de goede raad in het doorlichtingsrapport ter harte en gaan ermee aan de slag om de Belgische afdelingen van Oxfam zo matuur mogelijk te maken op vlak van integriteit.”

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief