Oxfam-Solidariteit en Oxfam-Wereldwinkels bundelen krachten in strijd tegen ongelijkheid

15.02.2020

Oxfam-Wereldwinkels|Fair Trade en Oxfam-Solidariteit worden één organisatie: Oxfam België. De integratie kreeg op 15 februari 2020 groen licht van de respectievelijke algemene vergaderingen. Voortaan trekken we dus samen ten strijde tégen ongelijkheid en vóór economische rechtvaardigheid. Straffe woorden die we ook blijven omzetten in daden via de wereldwinkels en tweedehandswinkels.

Eva Smets, de nieuwe algemeen directeur van Oxfam België, heeft er alvast zin in: “Als eengemaakte organisatie kunnen we ons beter wapenen voor de uitdagingen die op ons afkomen en kunnen we een nog grotere impact hebben in onze strijd voor een meer gelijke en eerlijkere wereld.”

Samen nog sterker dus, maar voor we al die krachten kunnen bundelen was eveneens een nieuw, geïntegreerd organisatiemodel aan de orde. Met respect voor de sterktes en troeven van de bestaande organisaties. Thomas Mels, adjunct-algemeen directeur: “We willen zo een centrale rol opnemen in een levendig middenveld en een duurzame sociale economie, samen met onze vrijwilligers en onze supporters.”

En uiteraard behouden we onze identiteit. Wie ‘Oxfam’ zegt in België denkt aan eerlijke handel, rapporten met schokkende cijfers over de groeiende ongelijkheid en noodhulp bij humanitaire rampen. En ook aan de vele vrijwilligers in de wereld- en tweedehandswinkels.

Als we even de optelsom maken dan tellen beide organisaties samen zo’n 240 winkels en 8500 vrijwilligers. Zij blijven onbetwistbaar het kloppende hart van de organisatie. Blijven ook onversaagd aan de zijde van Oxfam België: de tienduizenden sympathisanten en schenkers!

Systeemveranderaars, klimaatbetogers … maken deel uit van dezelfde missie

Het huidige politieke en economische systeem ligt aan de basis van wereldwijde frappante ongelijkheid. Dit leidt tot armoede, uitbuiting, tot kinderarbeid, en discriminatie op basis van ras of geslacht en leeftijd. Het leidt eveneens tot de uitputting van onze planeet, met milieuschade en -rampen in het kielzog. Oxfam België wil er mee voor zorgen dat dit systeem van koers verandert. Daarom is de missie van de eengemaakte organisatie hoofdzakelijk een streven naar algemene rechtvaardigheid en gelijkheid. Beide organisaties staan al gekend voor hun gelobby bij politici en het sensibiliseren van het brede publiek over duurzame thema’s zoals humanitaire hulp, eerlijke handel en ontwikkelingsprojecten. 

In elk van deze projecten is de plaats van vrouwen en meisjes van cruciaal belang. Omdat zij vaak het hardst getroffen worden door de ongelijkheid, staan ze meer dan ooit centraal in onze opkomende ondernemingen. (Eco)feministische beginselen vormen hiervoor een vertrekpunt. Daarom zal er nauwer samengewerkt worden met feministische organisaties.

Deze missie sluit aan bij die van het wereldwijde beïnvloedingsnetwerk waar we deel van uitmaken: Oxfam International, dat actief is in 95 landen en in 20 ervan lidorganisaties heeft. Om het project een stevige ruggengraat te geven, baseren we ons op de fundamentele basisrechten, zoals die beschreven staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Verenigende voorzitter

Lodewijk De Witte, afscheidnemend gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, werd verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur van de nieuwe eengemaakte organisatie.

“De visie en de waarden die Oxfam vooropstelt, gaan in essentie over het bestrijden van sociale ongelijkheid en over het creëren van kansen voor iedereen”, aldus De Witte. “Dat sluit zeer sterk aan bij mijn politiek-maatschappelijke overtuiging. Ik herken mij in sterke mate in de doelen en in de werking van Oxfam-Wereldwinkels en van Oxfam Solidariteit.”

Practice what you preach

Revolutionaire pamfletten die geënt zijn op onze missie rondstrooien is één iets, helemaal iets anders is het om zelf de daad bij het woord te voegen. In het kader van de geloofwaardigheid staat Oxfam België daarom met beide voeten in de praktijk. Uiteraard analyseren en informeren we – we hebben een puike verzameling experten in ons midden! – maar we werken ook aan concrete oplossingen én voeren die zelf uit

We bedrijven zelf actief eerlijke handel en promoten dit ook. Ook circulaire en sociale economie hebben een streepje voor. Daarom bieden we concrete en volwaardige alternatieven aan voor onder meer de onrechtvaardige voedsel- en textielketens: de tweedehandswinkels van Oxfam-Solidariteit en de Oxfam-Wereldwinkels.

Op de barricades voor klimaatverandering, armoede, honger …

De ongelijkheid zet ook het klimaat onder druk. We stappen daarom ook mee in marsen voor het klimaat en voeren actie tegen bijvoorbeeld palmolie in biobrandstof. En omgekeerd betrekken we ‘het publiek’, jong en oud, in elk aspect van onze missie.

Met onze publiekswerking roepen we niet alleen op om als vrijwilliger, schenker, activist, klant, leraar of student de strijd van Oxfam te steunen. We dagen iedereen ook uit om of zelf actief voor economische rechtvaardigheid te gaan. Dankzij acties en campagnes versterkt het publiek onze boodschap en vergroot ons draagvlak.

Samen met onze achterban kunnen we mee wegen op het overheidsbeleid, maar ook invloed uitoefenen op de praktijken van bedrijven.

 Wie zijn wij? Oxfam België!

En wat willen we? Krek hetzelfde!

 ‘Towards One Oxfam’

 In 1964 werd de nationale organisatie Oxfam-België opgericht waaruit later Oxfam-Solidariteit ontstond. Oxfam-Wereldwinkels is als fairtradepionier actief in Vlaanderen sinds 1971.  Oxfam België, product van beide organisaties, werd geboren in 2020. In een volgende fase is het de bedoeling om de krachtenbundeling te vervolledigen met de Franstalige zusterorganisatie Oxfam-Magasins du Monde, gekend om eerlijke handel in artisanaat. Op termijn komt het tot één eengemaakte Belgische Oxfam-organisatie. Dat is helemaal in lijn is met de ‘One Oxfam’-strategie van Oxfam International, die streeft naar een geïntegreerde Oxfam-werking in elk land.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief