Oxfam luidt de noodklok over dreigende corona catastrofe in ontwikkelingslanden

30.03.2020

Oxfam heeft vandaag opgeroepen tot een pakket van bijna 160 miljard dollar aan onmiddellijke schuldkwijtschelding en hulp voor de financiering van een mondiaal noodplan voor de volksgezondheid, om miljoenen sterfgevallen als gevolg van het Coronavirus te helpen voorkomen. Het vijfpuntenplan zou arme landen in staat stellen actie te ondernemen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en de capaciteit van de gezondheidssystemen op te bouwen om voor de zieken te zorgen. Oxfam België lanceert bijgevolg een noodfonds voor de meest kwetsbare gemeenschappen.

We kunnen deze pandemie alleen verslaan als we in elk land en voor elke persoon optreden. Niemand is veilig totdat we allemaal veilig zijn.
Eva Smets, directeur Oxfam België

Nood aan mondiaal noodplan

De pandemie heeft in rijke landen veel leed veroorzaakt en een aantal van de beste gezondheidszorgstelsels ter wereld overweldigd. Maar nu de ziekte zich verspreidt naar veel arme landen waar de gezondheidssystemen door de hoge mate van armoede en ongelijkheid dreigen te worden overbelast, zijn de uitdagingen voor de volksgezondheid nog groter. Bijna 3 miljard mensen in ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot schoon water of gezondheidszorg en miljoenen mensen leven in overvolle sloppenwijken of vluchtelingenkampen waar sociaal isolement onmogelijk is. Aangezien vrouwen 70 procent van de gezondheidswerkers uitmaken en het meeste onbetaalde zorgwerk verrichten, zal dit hen het hardst treffen.

Jose Maria Vera, Oxfam International Interim Executive Director, zei: “In Mali zijn er drie ventilatoren voor een miljoen mensen. In Zambia is er één dokter voor 10.000 mensen. Uit de ervaring van Oxfam met de bestrijding van Ebola weten we dat we de ziekte kunnen stoppen als er snel gereageerd wordt. Maar we moeten dan wel nu handelen en op een schaal die we nog nooit eerder hebben gezien. Zonder dringende, ambitieuze en historische actie, zouden we gemakkelijk de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog kunnen zien.”

Oxfam stelt vijfpuntenplan voor

Het Imperial College schat dat er mogelijk 40 miljoen mensen over de hele wereld kunnen sterven als er niet dringend actie wordt ondernomen. Oxfam berekent dat een verdubbeling van de gezondheidsuitgaven van de 85 armste landen, waar bijna de helft van de wereldbevolking woont, 160 miljard dollar zou kosten. Dit is minder dan 10 procent van de Amerikaanse fiscale stimulans om het Coronavirus te bestrijden. Hoewel sommige donorinstellingen begonnen zijn met het verhogen van de financiering, ligt de grootte ervan lang niet in lijn de uitdaging.

Oxfam roept de G20 en andere nationale regeringen op om het virus aan te pakken door een ambitieus mondiaal noodplan voor de volksgezondheid overeen te komen. Het vijfpuntenplan roept op tot:

  1. Enorme investeringen in preventie. Bevordering van de volksgezondheid, betrokkenheid van gemeenschappen, toegang voor humanitaire hulpverleners en verstrekking van schoon water en sanitaire voorzieningen, met name om handen te wassen, zijn essentieel.
  2. 10 miljoen nieuwe betaalde én beschermde gezondheidswerkers. Samen met de broodnodige financiering en uitrusting voor lokale hulpverleners en humanitaire medewerkers die al ter plaatse zijn.
  3. De gezondheidszorg moet gratis zijn. Alle kosten die de toegang tot gezondheidszorg belemmeren moeten weg, en er moeten gratis testen en behandelingen plaatsvinden.
  4. Overheden moeten alle particuliere voorzieningen opeisen. Overheden moeten alle gezondheidszorgcapaciteit in hun land opeisen en ervoor zorgen dat alle faciliteiten, zowel privé als openbaar, gericht zijn op de bestrijding van dit virus om de capaciteit te maximaliseren.
  5. Vaccins en behandelingen moeten een wereldwijd publiek goed zijn. Er moet een globale overeenstemming worden bereikt over het feit dat vaccins en behandelingen, indien verkrijgbaar, snel en gratis beschikbaar worden gesteld aan iedereen die ze nodig heeft. De winsten van farmaceutische bedrijven mogen niet belangrijker zijn dan de toekomst van de mensheid.

Samen met lokale partners

Oxfam werkt samen met haar partners over de hele wereld om arme en kwetsbare gemeenschappen veilig te stellen en de verspreiding van de ziekte te beperken. Zo werken we in de Democratische Republiek Congo nauw samen met medische zorgverleners en onze lokale partnerorganisaties om voort te bouwen op ons bestaande werk voor gezondheidsbevordering in de gemeenschappen. We zijn van plan om lokale oplossingen en capaciteit te ondersteunen om het infectierisico te voorkomen en te verminderen, door het opleiden van vrijwilligers uit de gemeenschap. We zullen zorgen voor hygiënekits en het installeren van handwasfaciliteiten en waterpunten, en we zullen toilet en badvoorzieningen bouwen zodat vrouwen en meisjes veilig de social distancing maatregelen kunnen opvolgen.

In de Gazastrook werkt Oxfam samen met zo’n 4000 meest kwetsbare burgers door middel van haar humanitaire programma dat onmiddellijke voedselzekerheidssteun en essentiële WASH-diensten biedt. Ze traint er staff en vrijwilligers om zo goed mogelijk om te gaan met mogelijke zieken.

Om tegemoet te komen aan de wanhopige humanitaire nood die nu ontstaat, roept Oxfam alle regeringen, ook de Belgische, op om het plan voor wereldwijde humanitaire respons van de VN te intensiveren en volledig te financieren.

Eva Smets, directeur Oxfam België voegde daaraan toe: “Het is begrijpelijk dat nationale leiders zich richten op het helpen van hun eigen burgers, maar ze moeten ook de ruimte vinden om arme landen te steunen. We kunnen deze pandemie alleen verslaan als we in elk land en voor elke persoon optreden. Niemand is veilig totdat we allemaal veilig zijn.”

Oxfam België lanceert noodfonds

Oxfam International is een confederatie van 20 onafhankelijke filialen en heeft vorig jaar meer dan 19 miljoen mensen geholpen met steun, waaronder schoon water, sanitaire voorzieningen, voedsel en onderdak.

Oxfam België lanceert een noodfonds, steunen kan op donate.oxfamsol.be.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief