Rana Plaza never again

Op 24 april 2019, de zesde verjaardag van de ineenstorting van Rana Plaza, confronteerde Oxfam Wereldwinkels, samen met een brede en bonte coalitie van maatschappelijke organisaties, de Belgische partijvoorzitters met een prangende vraag:  Hoe denken zij een herhaling van een ramp als die van Rana Plaza denken te voorkomen?

Met een symbolische actie – een modedéfilé van mistoestanden – op het Muntplein in Brussel klaagden de actiegroepen ‘Schone Kleren Campagne’ en ‘achACT‘ samen met 25 andere mensenrechtenorganisaties en vakbonden de aanhoudende mensenrechtenschendingen in de kledingsector aan. Daarmee onderstreepten ze een probleem dat ook andere sectoren typeert: een gebrek aan respect voor mensenrechten, arbeidsrechten en milieu in internationale productieketens. Het Oxfam-rapport ‘Achter de Streepjescode‘ toonde eerder al hoe dit ook in de voedingsindustrie aan de orde is, in onze campagne van 2018 wees al op de problematiek van de kinderarbeid, extreme armoede en ontbossing in de cacaosector.

Actie Rana Plaza Never Again

Tot vandaag wordt een Belgisch bedrijf – klein of groot – dat de meest fundamentele rechten in z’n internationale toeleveringsketens niet respecteert, in ons land niet bestraft. Bovendien heeft het concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die zich wél inspannen om de mensenrechten en milieu te respecteren. Oxfam Wereldwinkels lanceerde daarom mee een oproep tot actie voor de politieke partijen: er moet een wet komen die bedrijven verplicht mensenrechten en milieu te respecteren doorheen hun internationale toeleveringsketens. De oproep werd als open brief gepubliceerd in de Nederlandstalige en Franstalige pers, en toont de brede consensus die leeft bij vakbonden, mensenrechten-, milieu-, en ontwikkelingsorganisaties: er zijn meer handvaten nodig om bedrijven aansprakelijk te stellen zijn voor wat er gebeurt in hun keten. Er moet een wet komen.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief