Rapport onafhankelijke commissie stemt hoopvol

12.06.2019 misbruikinhaitioxfam

Vandaag brengt de onafhankelijke commissie die onderzoek deed naar de organisatiecultuur, beleid en procedures binnen de Oxfam-confederatie haar eindrapport uit.

In februari 2018 haalde Oxfam krantenkoppen met berichten over een geval van seksueel wangedrag dat plaatsvond tijdens onze noodrespons op de aardbeving in Haïti in 2011.

Het gedrag van die voormalige medewerkers van Oxfam Groot-Brittannië was verwerpelijk en volledig in tegenspraak met alles waar Oxfam voor staat.

 

Wereldwijd actieplan

Oxfam stelde meteen een uitgebreid actieplan op om wangedrag binnen de organisatie aan te pakken en te voorkomen.

Een van de punten in het actieplan was de oprichting van een onafhankelijke onderzoekscommissie. Deze commissie heeft haar gesprekken met mensen uit de Oxfam-confederatie over de hele wereld afgerond en publiceert vandaag haar eindverslag op independentcommission.org. Tegelijkertijd hebben onze collega’s van Oxfam Groot-Brittannië de Britse Charity Commission geholpen bij haar onderzoek naar de cultuur rond bescherming en preventie in de organisatie.

 

Actieplan in België

De opvolging van het actieplan tegen misbruik en uitbuiting in België wordt gecoördineerd door Oxfam-Solidariteit.

Bekijk de meest actuele versie van het actieplan

Oxfam vraagt onafhankelijk onderzoek

Oxfam heeft zelf om dit onafhankelijke onderzoek gevraagd en neemt de aanbevelingen ter harte. We willen leren van onze fouten.

Het rapport bevat harde waarheden die ons moeten helpen om de veranderingen te brengen die we willen.  We hebben al veel vooruitgang geboekt het afgelopen jaar. Het rapport nodigt ons uit om nog verder te gaan.

We tolereren op geen enkele manier dat medewerkers hun positie misbruiken of mensen waarmee we werken schade toebrengen.

Oxfam neemt aanbevelingen ter harte

Het rapport doet verdere aanbevelingen over wat Oxfam kan doen om elke vorm van seksuele intimidatie, misbruik of uitbuiting uit te roeien. We zijn het eens met al deze aanbevelingen en handelen ernaar.

Vorig jaar zijn we al gestart met een grondige hervorming via een internationaal actieplan. De commissie erkent de vooruitgang die Oxfam al heeft geboekt bij het verbeteren van ons beleid en onze procedures. En zij erkennen onze vooruitgang bij het opbouwen van een positieve cultuur in zo’n grote en diverse wereldwijde organisatie.

Onafhankelijk rapport

Lees het volledige rapport

Het eindverslag maakt ook duidelijk dat we nog meer werk voor de boeg hebben.

Winnie Byanyima, Algemeen Directeur Oxfam International: “Het geeft me moed wanneer de commissie zegt dat Oxfam, na alle reeds doorgevoerde veranderingen, het potentieel heeft om zichzelf te om te vormen naar een organisatie die verantwoording aflegt aan en de mensen beschermt waarvoor ze werkt. Ik heb er vertrouwen in dat we door meer actie, meer investeringen, meer verantwoording en meer transparantie, dit kunnen waarmaken en die leidende rol kunnen spelen in een bredere sectortransformatie die de commissie in ons heeft gezien.”

Nieuwe acties

We hebben de afgelopen 15 maand in kader van het wereldwijd actieplan al heel wat in gang gezet. We willen verder op die weg gaan om onze organisatiecultuur te wijzigen en ons beleid en praktijken van bescherming te verbeteren. Vandaag lanceren we nog een aantal nieuwe maatregelen:

  • De oprichting van een wereldwijd integriteitsfonds om te investeren in de capaciteitsversterking van lokale maatschappelijke organisaties die aan de frontlinie werken
  • Meer beschermingscapaciteit op de 13 meest risicovolle locaties, ten voordele van de lokale gemeenschappen en de bredere sector
  • Aanstelling van een ​​Chief Ethics Officer die ervoor zorgt dat de waarden en ethische normen van Oxfam deel uitmaken van het DNA van Oxfam en door iedereen worden bevestigd
  • Aanstelling van een nieuwe internationale medewerker die het ​​transformatieproces van de organisatiecultuur, geworteld in feministische principes, moet aansturen voor de hele confederatie

Doorlichting Oxfam in België positief

Naast het internationale rapport van de onafhankelijke commissie, vond er vorig jaar reeds een onafhankelijke doorlichting in opdracht van de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo plaats bij de Belgische Oxfam-organisaties. Die kwam tot de vaststelling dat leidinggevenden, medewerkers en vrijwilligers van Oxfam-in-België zeer bewust omgaan met integriteit. In België hebben we een reeks interne maatregelen ingevoerd om de integriteit en uitbanning van alle vormen van misbruik binnen de organisatie te garanderen.

Net zoals bij de doorlichting vorig jaar, zullen we ook nu de aanbevelingen in het rapport van de commissie ter harte nemen en erkennen we dat er nog werk voor de boeg ligt. Zo worden we als organisatie beter en willen we een organisatie zijn die de waarden waarvoor we vechten ook intern uitdraagt.

Een organisatie waar iedereen zich veilig, gerespecteerd en waardig voelt

Winnie Byanyima, Algemeen Directeur Oxfam International: “Terwijl we campagne voeren voor gerechtigheid, moeten we zelf ook naar de waarden leven waar we voor strijden en van anderen verwachten. De commissie en ook veel anderen leveren hier een onschatbare bijdrage aan Oxfam, om een ​​organisatie te worden waarin iedereen zich veilig, gerespecteerd en waardig voelt. We doen er alles aan om daar te geraken.”

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief