Reactie op berichtgeving over misbruik in Haïti en Tsjaad

09.02.2018 misbruikinhaitioxfam

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over onaanvaardbaar gedrag van enkele Oxfam-medewerkers, benadrukt de organisatie gechoqueerd en verbijsterd te zijn over deze gebeurtenissen. Oxfam herhaalt dat meerdere interne maatregelen zijn genomen om deze onaanvaardbare gedragingen te vermijden.

We willen nog eens duidelijk vermelden dat het niet gaat om medewerkers van Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Solidariteit of Oxfam-Magasins-du-Monde (samen Oxfam-in-België), maar om beschuldigingen ten aanzien van medewerkers die in dienst waren van de Britse tak van Oxfam. Wij zijn eveneens geschokt door de feiten en veroordelen ze met klem. Dat dergelijke berichtgeving ook afstraalt op onze werking is jammer genoeg een feit.

Oxfam neemt elk vermoeden van misbruik bijzonder ernstig. Van zodra Oxfam op de hoogte werd gebracht van een reeks beschuldigingen – onder meer in verband met seksueel misbruik – in Haïti in 2011, werd een intern onderzoek gelanceerd. Aangezien het ging om medewerkers van de Britse tak van Oxfam, is het onderzoek gevoerd door Oxfam UK. Verschillende medewerkers werden ontslagen en anderen hebben zelf gekozen om Oxfam te verlaten terwijl het onderzoek nog liep.

Afgelopen weekend kwamen er onthullingen naar boven over gelijkaardige gebeurtenissen in het verleden in Tsjaad. In naam van Oxfam-in-België reageerde Stefaan Declercq, secretaris-generaal van Oxfam-Solidariteit, verder op de berichten:

“We zijn geschokt en verbijsterd over de laatste onthullingen in Tsjaad. Hoewel we deze informatie niet kunnen bevestigen op dit moment, toont dit opnieuw onaanvaardbaar gedrag van enkele mensen en de noodzaak van een sectorbrede aanpak om het probleem grondig aan te pakken. We willen ook de discussie binnen de humanitaire sector en internationale samenwerking aangaan om efficiënte mechanismen voor informatie-uitwisseling te installeren met betrekking tot personeel dat betrokken is in zulke zaken.”

“Sinds de Haïti-zaak in 2011 hebben we een aantal maatregelen genomen om seksueel wangedrag en onfatsoenlijk gedrag te voorkomen en verandering te brengen in de manier waarop we omgaan met beschuldigingen inzake seksueel wangedrag en ongewenste intimiteiten: er is een internationaal beschermingscomité (Safeguarding Taskforce) opgezet ter preventie van seksueel wangedrag en ongewenste intimiteiten, er is een permanente hotline waar wangedrag gemeld kan worden en er zijn interne sensibiliseringsprogramma’s voor preventie en omgaan met klachten. Oxfam heeft ook haar Code of Conduct aangepast. Deze gedragscode is nu vooral gericht op preventie. De begeleiding van slachtoffers staat eveneens centraal in deze nieuwe maatregelen.”

Lees hier de reactie van Winnie Byanyima, Algemeen Directeur van Oxfam International

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief