Vijftien oneerlijke handelspraktijken binnenkort verboden dankzij nieuwe EU-richtlijn

13.03.2019 zorgplichteuropeseunieoneerlijkehandelspraktijkenmensenrechten

Goed nieuws voor kleine landbouwproducenten in Noord en Zuid. De EU zet een stap vooruit naar meer rechtvaardige voedseltoeleveringsketens.

Oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedingssector

Laattijdig betalen, bestellingen op het allerlaatste moment annuleren, verkoopsvoorwaarden eenzijdig aanpassen: oneerlijke handelspraktijken zijn schering en inslag in de landbouw- en voedingssector, en vooral kleinschalige producenten die leveren aan dominante supermarktketens of merken zijn er kwetsbaar voor. Zo’n oneerlijke praktijken zorgen voor inkomensonzekerheid en -verlies bij de producenten, die vervolgens hun kosten proberen drukken door in te binden op de voedselkwaliteit of de werkomstandigheden die ze kunnen bieden. En zo belandt voedsel met uitbuiting en een lagere kwaliteit in onze winkelrekken.

Richtlijn tegen Oneerlijke Handelspraktijken

Het probleem kwam op de politieke agenda in 2008. Een decennium van lobbyen en onderhandelen verder, keurde het Europees Parlement gisteren de Richtlijn tegen Oneerlijke Handelspraktijken in de voedseltoeleveringsketen goed. Vijftien oneerlijke handelspraktijken worden verboden, toeleveranciers zullen in de toekomst klacht kunnen indienen wanneer ze geconfronteerd worden met oneerlijke handelspraktijken, en een nationale afdwingingsauthoriteit moet worden opgericht om klachten te onderzoeken en overtreders te sanctioneren.

Enkele zwaarbevochten overwinningen in de pas goedgekeurde Europese Richtlijn:

  • De Richtlijn geldt niet alleen voor Europese producenten, maar ook voor producenten buiten de EU die leveren aan een Europese koper.
  • Ook andere organisaties hebben het recht om een klacht in te dienen namens producenten. Boeren in Noord en Zuid hoeven dus niet perse zelf een klacht in te dienen.

Bekijk de volledige video van de stemming in het Europese Parlement (vanaf 21:24).

Stap in de goede richting

Honderdduizenden boeren en voedselproducenten over de hele wereld zijn afhankelijk van hun handelsrelaties met de Europese markt. Deze richtlijn zet een belangrijke stap om de grote machtsongelijkheid in de voedseltoeleveringsketens aan te pakken. Lidstaten hebben nu twee jaar om de richtlijn te vertalen naar nationale wetgeving en toe te passen. Iets om van nabij op te volgen!

Lees meer over de Richtlijn

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief