Voedsel Anders: agro-ecologische landbouw

16.06.2016 landbouw

De internationale handelsregels bieden vandaag geen hefboom tot ontwikkeling, zeker niet voor het globale Zuiden (lees onze analyse ‘Handel! Maar dan eerlijk’). Het ligt in de kern van Oxfam-Wereldwinkels om te strijden voor eerlijke handel, met eerlijke spelregels voor alle spelers. We zien het als een mogelijkheid, meer nog: een noodzaak, om de regels zo te herschrijven dat het economisch meest aantrekkelijke landbouwmodel een duurzaam model is. We hebben voor dat landbouwmodel een productiesysteem voor ogen dat zich baseert op natuurlijke cycli en ecosysteemfuncties, eerder dan op externe input. En laat agro-ecologie daarvan een interessant voorbeeld zijn. Een handelskader dat een dergelijk model bevordert kan dus een nieuw evenwicht tot stand brengen dat vertrekt vanuit agro-ecologische landbouwprocessen en de ontwikkeling die daaruit voortvloeit.

Als eerlijkehandelsorganisatie hebben we bovendien pertinente, landbouwkundige expertise te delen met producenten in het ontwikkelende Zuiden. Onze kennis van de Westerse detailhandel, consumentenvoorkeuren en specifieke (o.a. kwaliteits- en fytosanitaire) vereisten voor het importeren in de Europese Unie, kan bepalend zijn voor het succes van producentenorganisaties die zich op de internationale markt begeven. Een producent moet namelijk vaak al vanop zijn akker rekening houden met deze eisen. Bijvoorbeeld, het expliciet inlichten over de impact van landbouwkunde op de smaak van een afgewerkt product zorgt ervoor dat een producent zijn voordeel kan halen uit een gedegen kennis van de Westerse consumentensmaak (zie het artikel over de gevreesde ‘patat’-smaak bij koffie).

Oxfam-Wereldwinkels gelooft er in dat een goede toepassing van de meest geavanceerde agro-ecologische principes toegang zal bieden tot verdere ontwikkeling, voornamelijk daar waar de bevolking niet over voldoende vruchtbare landbouwgrond beschikt. Door de combinatie van verschillende gewassen, zowel voor de lokale als de internationale markt, kan de economische productiviteit van een landbouwareaal de hoogte in gaan. Agro-ecologie kan dus bijdragen tot een hoger gezinsinkomen, een interessanter inzetten van arbeid en ultiem tot een betere levenssituatie voor de boeren. Oxfam-Wereldwinkels is ervan overtuigd dat een goed uitgekiend evenwicht tussen de verschillende gewassen, samen met een goede kennis (en toepassing) van de agro-ecologische landbouwprincipes in de regio, dé noodzakelijke aanzet kan zijn voor de verdere ontwikkeling van de regio. Het bevoordelen van dit soort landbouwpraktijken via handelsregels is voor Oxfam-Wereldwinkels dan ook de logica zelve.

Oxfam-Wereldwinkels sluit zich, met haar specifieke invalshoek en expertise, graag aan bij de campagne rond agro-ecologie in Vlaanderen die voorjaar 2016 gelanceerd werd: ‘Voedsel Anders’. Het is een groeiende beweging van 15 organisaties in Vlaanderen die pleit voor een transitie naar agro-ecologie. Agro-ecologie combineert een ecologische productie met een correcte vergoeding, respect voor de kennis en de ervaring van de boer, eerlijke handelsrelaties en een rechtvaardige toegang tot grond. Oxfam-Wereldwinkels zet graag haar schouders mee onder deze campagne, samen met andere organisaties met aanvullende expertise, zoals Wervel, BioForum Vlaanderen, EVA, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Vredeseilanden, Broederlijk Delen, Voedselteams, Velt, Oxfam-Solidariteit, Natuurpunt, Solidagro, Dierenartsen Zonder Grenzen en De Landgenoten.

Voedsel Anders: agro-ecologische landbouw Oxfam artikel

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief