Waarom je in actie moet komen voor het klimaat.

22.09.2015 klimaat

Nu er geen twijfel meer bestaat over de actieve rol van de mens in de recente klimaatswijziging is het alle hens aan dek om het tij te keren en de opwarming van onze aarde onder de twee (of wordt het toch drie?) graden te houden. Daarbij moeten we ons landbouwmodel eens onder de loep houden. Hoewel alle landbouw op één of andere manier het milieu belast, is een agro-ecologische beandering veel minder schadelijk. Niet in het minst voor de toekomstige generaties.

In 2016 werden in de klimaatconferentie van Parijs een aantal engagementen opgenomen om de opwarming van de aarde terug te dringen. Het is al langer geweten dat de meest desastreuze gevolgen van die wijzigingen zich voordoen in het meer kwetsbare Zuiden. Reden temeer dus om het op te nemen voor zij die er zich het minst tegen kunnen wapenen.

De echte kost van ons huidig landbouw- en industriemodel

De belangrijkste reden om actie te is om ons huidig agrarisch model in vraag te stellen. Want het is precies onze grootschalige manier van landbouwen die een immense druk legt op de draagkracht van de planeet. De agro-industriële productiewijze heeft zeer nadelige gevolgen: ontbossing, vervuiling van water en bodem en de uitstoot van schadelijke 'broeikasgassen'. Deze kosten worden nu al te vaak, en grotendeels, afgewenteld op de planeet en onze nakomelingen. Dit noemen we externaliseren,  deze impliciete kosten worden extern gehouden, niet meegerekend in het productieproces. Het zou nochtans veel eerlijker zijn om die kosten door te rekenen aan de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor die mileuschade. (Dit zou trouwens ook moeten gelden voor de industrie). Pas dan kunnen we ademruimte geven aan alternatieve, ecologisch verantwoorde productiewijzen. 

Wanneer we dan nadenken over alternatieven voor dit verwoestend model zou de landbouwpraktijk van onze producenten  wel eens tot aanbeveling kunnen strekken. En plots zouden zij ook nog eens concurrentieel kunnen worden ook. Hun productiewijze heeft immers nauwelijks milieuschade tot gevolg: zij zouden er dan ook  niet op belast kunnen worden. 

Waarom je in actie moet komen voor het klimaat. Oxfam artikel

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief