Waarom Oxfam de campagne Sign for my Future steunt

08.02.2019 klimaat

Eerder deze week werd Sign for my Future gelanceerd, een nationale campagne voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Sign for my Future is een campagne die startte als burgerinitiatief en ondertussen is uitgegroeid tot een van de breedste coalities ooit in ons land voor méér klimaatambitie. Een samengaan van burgers, wetenschappers, directeurs van middenveldorganisaties en bedrijven. Ook Oxfam-in-België steunt de campagne.

Oxfam vraagt immers al jaren om meer nationale en internationale klimaatambitie. De opwarming van de aarde brengt nu immers al heel wat gevolgen met zich mee en die gevolgen treffen in ontwikkelingslanden vooral de meest kwetsbare gemeenschappen. Eén van de cruciale elementen van wereldwijde klimaatrechtvaardigheid, is dat rijke landen zoals België zo snel mogelijk haar uitstoot drastisch terugbrengen.

Teken de petitie

We geloven dat de drie eisen van Sign for my Future daarin een belangrijke stap zijn:

  1. Een klimaatwet die de doelstelling om voor 2050 CO2-neutraal te zijn in België samen met tussentijdse doelstellingen er naartoe vastlegt.
  2. Een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat duidelijkheid schept over de investeringen die nodig zijn om burgers en bedrijven te helpen en stimuleren om de transitie naar een CO2-vrije samenleving te maken.
  3. Een onafhankelijke, neutrale klimaatraad van experten uit alle beleidsdomeinen moet het gevoerde beleid toetsen.
Waarom Oxfam de campagne Sign for my Future steunt Oxfam artikel

Dat burgers uit verschillende sectoren (civiele maatschappij, academische wereld en bedrijfswereld) zich verenigen, draagt bij tot het potentieel gewicht van deze actie. Het feit dat bedrijfsleiders Sign for my Future steunen, wil uiteraard niet zeggen dat hun onderneming vandaag al alles doet wat nodig is om het klimaatverdrag van Parijs te realiseren. Dat geeft de campagne ook met zoveel woorden toe.

Dat Oxfam deze campagne mee tekent, betekent niet dat onze mening is veranderd: bedrijven blijven ook zelf verantwoordelijkheden hebben inzake mensenrechten, duurzame ontwikkeling en het klimaat. Met evenveel overtuiging zullen wij buiten deze coalitie onze eigen standpunten daarover blijven verdedigen in ons politiek en publiek werk.

Indien de klimaatwet er komt, zal die een grote impact hebben op onze samenleving, onze manier van produceren en consumeren. Het is in het kader van die doelstelling dat we ons scharen achter dit initiatief.

Wij zijn ervan overtuigd dat 2019 het jaar van verandering zal worden in België. We sloten 2018 af met de grootste klimaatmars ooit. Sindsdien zijn er heel wat initiatieven uit de grond gerezen: Youth for Climate, Rise for Climate en nu dus ook Sign for my Future. Allemaal acties die we als Oxfam mee willen ondersteunen om dit publieke draagvlak nu eindelijk ook politiek te verzilveren.

Teken de petitie

Binnenkort hoor je ook meer van de andere klimaatacties waar we als Oxfam mee onze schouders willen onder zetten.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief