wereldwinkel Mol breidt uit!

15.03.2022

Al 50 jaar is de Molse wereldwinkel in de weer om fairtrade te promoten en aan de Mollenaars aan te bieden. Nu wil de enthousiaste ploeg vrijwilligers een nieuwe uitdaging aangaan. De winkelwerking wordt letter opengegooid en uitgebreid met een ruimte die openstaat voor mensen die in een gezellige sfeer willen genieten van fairtrade producten en lokale producten met een sociaal accent. Noem het een sociaal café, een sociaal koffiehuis of gewoon een ontmoetingsruimte, de naam speelt geen rol. Wat wel van belang is, is dat iedereen, wat ook zijn achtergrond is, er zijn plaatsje kan vinden (als klant, als barista, als opdiener, als bakker van koekjes, als …) en bijdragen aan een mooi integraal project.

 

  • De uitbreiding zelf.

Zoals je kan zien op het plannetje hieronder willen we de wereldwinkel uitbreiden aan de zijgevel waar de inkom is van de wereldwinkel. De medewerkers van de wereldwinkel opteren voor de uitbreiding op die plaats, omdat ze volledig aansluit bij de opnieuw te renoveren werkruimte achter/opzij van de winkel. Bovendien kan er een doorgang gemaakt worden naar de garage, waar de sanitaire voorzieningen gebouwd kunnen worden. We zijn er verder van overtuigd dat deze uitbreiding een meerwaarde en verfraaiing is, omdat de achterste bijgebouwen nu een zeer rommelige indruk geven (dicht gemetste deuren en ramen, …) en een donkere hoek vormen die  ’s nachts nogal eens gebruikt wordt als openbaar urinoir of klein stort.

De uitbreiding zal ongeveer 55 m2 groot zijn, waardoor de oppervlakte van de wereldwinkel bijna verdubbeld wordt. Bij de uitbreiding staat licht, luchtigheid en kleurrijk centraal. Er zal gewerkt worden met veel glas en met grote deuren die de ruimte mooi doet aansluiten op het bestaande plein. Bij de uitbouw is rekening gehouden met de adviezen van Stuifzand (erfgoed)en INTER (toegankelijkheid anders validen).

  • De inhoudelijke werking

Verbindend werken

We willen deze bijkomende ruimte uitbouwen tot een sociale ontmoetingsruimte die verbindend werkt tussen mensen. We zien immers dat in onze maatschappij heel wat mensen uit de boot vallen omwille van allerlei omstandigheden: mensen in armoede of met beperkte kansen, met een fysieke of mentale beperking,  of met nood aan een time out om opnieuw hun leven op te pakken zijn enkele van de mogelijke doelgroepen.

De vrijwilligers van de wereldwinkel zijn er van overtuigd dat ze deze mensen een plaats kunnen geven. Nu reeds komen er mensen van bv. De Schakel  en Den Brand of mensen die met psychische problemen worstelen of mensen die even een adempauze nodig hebben, meehelpen in de wereldwinkel. Voor hen is het vaak een eerste stap (terug) naar een integratie in onze samenleving. Regelmatig krijgen we ook de vraag vanuit de dienst vrijwilligerswerk of we geen mensen kunnen verder helpen.

De bestaande wereldwinkel biedt aan de vrijwilligers een aangename werkplaats waar iedereen naar eigen kunnen zijn bijdrage levert en mee de werking bepaalt. De wereldwinkelwerking heeft echter ook zijn beperkingen wat betreft het aantal vrijwilligers dat zich kan inzetten en de taken die er uitgevoerd moeten worden. De uitbreiding biedt tal van nieuwe mogelijkheden om mensen een zinvolle bezigheid te geven, meer mensen te ontmoeten en zich in te zetten voor een duurzame en eerlijke wereld.

We zien dit als een mooie uitdaging. Zowel binnen onze vrijwilligerswerking, waar mensen van alle ‘soorten en kleuren’ kunnen samenwerken, wat een ongelooflijke rijkdom zal zijn. Ook voor onze klanten of gewoon mensen die eens op bezoek komen, kan dit een hele ervaring zijn als ze merken dat iedereen, wat ook zijn achtergrond is, zijn eigen plaatsje (als opdiener, als ‘barista’, als bakker van koekjes bij de koffie, als schenker, …) kan verwerven en bijdragen aan een mooi integraal project.

Aandacht voor lokale initiatieven, sociale lokale economie en fair trade.

Niet alleen willen we verbindend werken, maar ook willen we de mensen kennis laten maken met producten van hier en uit het zuiden. Producten die op een eerlijke en duurzame manier verworven worden.

In onze ‘orangerie’ kunnen de mensen kennismaken met deze producten op een kleinschalige wijze.

  • Een fair trade koffietje of theetje met een eigen gemaakt gebakje met lokale producten.
  • Een sapje of een biertje of een wijntje of een frisdrankje van kleinschalige producenten hier of in het zuiden.
  • Via informatie die we de mensen aanbieden (receptjes, artikels, folders, tijdschriften, …)
  • Via workshops, lezingen, …
  • Ontvangen van klasjes, die info willen over fairtrade, onze stedenbanden, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, …
  • Inpikken op de bestaande initiatieven van de stedenbandorganisaties die nu al doorgaan op het Santo Tomasplein.
  • Ideeën genoeg en nieuwe ideeën zijn steeds welkom.

Om mensen kennis te laten maken met lokale producten (met een sociale inslag) in de oranjerie, willen we samenwerken met lokale initiatieven, die de laatste jaren aan een felle opmars bezig zijn. We denken bijvoorbeeld aan: De zelfpluktuinen, Pimpelnieuw, vzw Kemp, De Wroetern, … die eigen lokale producten ontwikkelen (sappen, bieren, voedingsproducten, … ). In samenwerking met de mondiale dienst van de gemeente Mol zijn we bezig om criteria op te stellen waaraan de producten moeten voldoen. Dit om zo eerlijk mogelijk te werk te kunnen gaan.

  • Samenwerking met de gemeente.

De wereldwinkel zal de kosten van de verbouwing volledig zelf dragen. De verbouwing valt samen met de werken die de gemeente aan het wereldhuis gaat uitvoeren. Het dak wordt hersteld, er komen nieuwe ramen (in de stijl van het gebouw) en ook de verwarming wordt vernieuwd. Het is dan ook in nauw overleg met de gemeente dat de uitbreiding van de wereldwinkel werd gepland. Ook de herinrichting van het Santo Tomasplein speelt herin natuurlijk een rol.

Heb je nog meer vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Mail: wereldwinkelmol@hotmail.com

Telefoon: 014 31 46 68

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief