CAIC

Als de noten een eerlijke prijs opbrengen, is een intact regenwoud meer waard dan een perceel dat wordt vrijgemaakt voor landbouw. In combinatie met de kleinschalige teelt van lokale gewassen kunnen deze notenrapers een menswaardig bestaan opbouwen zonder het regenwoud aan te tasten.
  • CAIC
  • CAIC
  • Partner sinds 1991
  • Aankoop van amazonenoten via Fair Trade Original (Nederland)
  • Riberalta, Bolivië

De voornaamste streek voor de teelt van amazonenoten in Bolivia is Riberalta in de grensstreek met Brazilië. De teelt is er vanaf de jaren 1980 tot ontwikkeling gekomen, nadat de rubbersector, tot dan de belangrijkste commerciële activiteit, in mekaar was geklapt. Reeds in 1980 richtten een 40-tal notenverzamelaars de 'Cooperativa Agricola Integral Campesino' op. De organisatie wou een alternatief bieden voor de uitbuiting door de tussenhandelaren. Momenteel telt de coöperatie ongeveer 140 leden uit 46 dorpen.

De coöperatie heeft niet alleen oog voor de commercialisering van de amazonenoten. Ze probeert ook andere teelten te ontwikkelen en beheert een aantal dorpswinkels die basisproducten aan een goedkopere prijs verkopen.

CAIC heeft de afgelopen jaren, met de steun van de fair trade, fors geïnvesteerd in de fabriek in Riberalta (waar in het hoogseizoen zo’n honderd mensen, vooral vrouwen, werken). Veel aandacht ging ook naar kwaliteit en voedselveiligheid, die vooral een pijnpunt zijn tijdens het vervoer (over land en water) naar Riberalta. Daarnaast is CAIC overgeschakeld op het biocertificeren van de oogst.

De laatste jaren gaan de zaken vrij moeizaam. De wereldmarktprijs van de noten is fors gedaald. In de streek is er felle concurrentie van andere notenbedrijven. Zeker nu heeft de coöperatie de steun van de eerlijke handel broodnodig.