Skip to main content

De evolutie naar biologische productie

De sinaasappelsector in Brazilië wordt gedomineerd door enkele grote spelers die alle macht in handen hebben. Als gevolg van de schaalvergroting is de productie per hectare de voorbije 30 jaar sterk opgedreven. De opbrengst per areaal steeg dus drastisch. Wie dat niet aankon, werd te duur en viel uit de boot. Maar, die dicht beplante velden hebben het grote nadeel dat ziektes zich veel sneller kunnen verspreiden. De noodzakelijke pesticiden om dit te voorkomen, maken de productie opnieuw duurder. En zijn een serieuze aanslag op het milieu.

 

14 jun, 2017

Coagrosol, een coöperatie van kleinschalige sinaasappelproducenten, stimuleert haar boeren tot diversificatie en biologische teeltmethodes. Deels als antwoord op de lage prijzen die de voorbije jaren voor persappelsienen betaald werden, deels uit milieu-overwegingen. Coagrosol geeft technische ondersteuning aan producenten die de overstap naar biologische productie willen maken. Een grote drempel daarbij is voldoende betaalbaar organisch materiaal vinden om de bodem op te waarderen voor biologische teelt. Die bodem heeft immers fel te lijden gehad onder het jarenlange gebruik van chemische meststoffen. 

Dit probleem koppelde Coagrosol aan een ander milieuprobleem in Brazilië: het gebrek aan aandacht voor de verwerking van stedelijk en industrieel afval. 

Daarop startte Coagrosol vijf jaar geleden het compostproject. Coagrosol installeerde drie composteenheden waar stedelijk en industrieel organisch afval verwerkt wordt tot compost van een uitstekende kwaliteit. De kleine producenten van Coagrosol kunnen deze compost aan een lage kostprijs aankopen om zo geleidelijk aan over te schakelen op biologische productie. 

Op een deel van de boerderijen kweekt men nu sinaasappelen, mango’s, avocado’s, limoenen en groenten voor de lokale markt én voor de export - in sommige gevallen helemaal biologisch. 

Coagrosol is door zijn organische productie uniek, in een regio waar immense plantages van suikerriet zich afwisselen met eindeloze plantages van sinaasappelen. Reeds 21 producenten van Coagrosol ontvingen tot op heden een biocertificaat, 15 andere families zijn momenteel op weg naar certificering. De bioproductie is een belangrijke basis voor duurzaamheid, én voor de groei van de producenten. Er is namelijk enorm veel vraag naar biofruit. 

Deze initiatieven en investeringen zijn gedeeltelijk aan de eerlijke handel te danken. Naast de goede prijs voor hun producten krijgen de boeren van Coagrosol immers ook nog een fairtradepremie. De premie wordt gedeeltelijk aangewend voor het compostproject, dat bovendien ook wordt ondersteund door het Fair Trade Centre van de Belgisch Technische Coöperatie (federale overheid).

Aanverwant
Trefwoorden