Skip to main content

Coagrosol: de evolutie naar biologische productie

Coagrosol stimuleert de boeren tot diversificatie en biologische teeltmethodes. Deels als antwoord op de lage prijzen die de voorbije jaare voor persappelsienen betaald werden, deels uit milieuoverwegingen. 

2 sep, 2014

Coagrosol geeft technische ondersteuning aan producenten die de overstap naar organische productie willen maken. Een grote drempel daarbij is voldoende betaalbaar organisch materiaal te vinden om de bodem op te waarderen voor biologische teelt. Die bodem had immers fel te lijden onder het jarenlange gebruik van chemische meststoffen. 

Dit probleem koppelde Coagrosol aan een ander milieuprobleem in Brazilië: het gebrek aan aandacht voor de verwerking van stedelijk en industrieel afval. 

Daarop startte Coagrosol twee jaar geleden het compostproject. Coagrosol installeerde drie composteenheden waar stedelijk en industrieel organisch afval verwerkt wordt tot compost van een uitstekende kwaliteit. De kleine producenten van Coagrosol kunnen deze compost aan een lage kostprijs aankopen om zo geleidelijk aan over te schakelen op biologische productie. 

Op een deel van de boerderijen kweekt men nu sinaasappelen, mango’s, avocado’s, limoenen en groenten voor de lokale markt én voor de export - in sommige gevallen helemaal biologisch. 

Coagrosol is door zijn organische productie uniek, in een regio waar immense plantages van suikerriet zich afwisselen met eindeloze plantages van sinaasappelen. Reeds 21 producenten van Coagrosol ontvingen tot op heden een biocertificaat, 15 andere families zijn momenteel op weg naar certificering. De bioproductie is een belangrijke basis voor duurzaamheid, én voor de groei van de producenten. Er is namelijk enorm veel vraag naar biofruit. 

Deze initiatieven en investeringen zijn gedeeltelijk aan de eerlijke handel te danken. Naast de goede prijs voor hun producten krijgen de boeren van Coagrosol immers ook nog een fairtradepremie. De premie wordt gedeeltelijk aangewend voor het compostproject, dat bovendien ook wordt ondersteund door het Fair Trade Centre van de Belgisch Technische Coöperatie (federale overheid).