Comsa

Comsa gaat voor intensieve, doordachte, economisch en ecologisch duurzame – als het kan biologisch gecertificeerde - productie. We willen een voortrekker zijn op veel gebieden.
Rodolfo Peñalba
  • Comsa
  • Comsa
  • Comsa
  • Comsa
  • Comsa
  • Comsa
  • Comsa
  • Comsa

De koffiesector in Centraal-Amerika heeft zwaar te lijden gehad onder schimmelziektes op de koffiestruiken. De kleine producenten - die in Centraal Amerika nog steeds het gros van de koffie telen - werden het hardst getroffen. Zij verloren al snel 20 tot 40 procent van hun opbrengst, en in sommige gevallen zelfs bijna hun hele productie. De coöperatie Comsa in Honduras bleef echter niet bij de pakken zitten, maar ondernam vernieuwende projecten rond biologische productie en diversifiëring van het inkomen.

Comsa gaat voor intensieve, doordachte, economisch en ecologisch duurzame – als het kan biologisch gecertificeerde - productie. Ze zijn op veel gebieden een voortrekker en een voorbeeld voor andere coöperaties uit de regio. Ze experimenteren met inkomensdiversificatie (o.a. door het telen van biologische groenten, kweken van vis en maken van kaas) om de afhankelijkheid van koffie te verminderen, zonder dat de koffieproductie daar onder lijdt. Op de ‘voorbeeldboerderij’ van Comsa kunnen producenten komen leren over biologische productie, agro-ecologische technieken en ook bio-dynamische landbouw.

In de lokale gemeenschap ondersteunt Comsa alternatieve onderwijsprojecten. Ze zetten sterk in op de jeugd, de toekomst van de coöperatie. Kinderen van producenten kunnen taal- en muzieklessen volgen (opgestart met de fairtradepremie). Comsa is dynamisch, creatief, duurzaam en toekomstgericht. 

Ontdek ook 'La Finca Humana', een prachtige documentaire over Comsa. Over koffie, fair trade en het veranderen van een gemeenschap. Over leven met respect voor elkaar, de natuur, ... en dit alles in de moeilijke context van Honduras:

Meer op www.facebook.com/lafincahumana.