Skip to main content

FairTradeGemeente

FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat een bepaalde gemeente en haar inwoners eerlijke handel en duurzame lokale voeding een warm hart toedragen, én er ook effectief werk van maken.

Om FairTradeGemeente te worden moet een gemeente aan 6 criteria voldoen. De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, hotels, scholen en instellingen, verenigingen, jong en oud ... iedereen kan helpen om de criteria te vervullen. Dus ook jij kan meedoen!

In 2015 zijn al er al meer dan 156 Vlaamse FairTradeGemeenten. Meer dan 1 op de 2 Vlaamse gemeenten is dus een FairTradeGemeente. En maar liefst 230 Vlaamse gemeenten hebben zich al geëngageerd in de campagne. We kunnen met recht spreken van een succes.

Hoe begin je eraan? 
Een antwoord op deze en nog veel andere vragen vind je hier en in de Faire Gids.