Gumutindo

Het is fijn om koffieproducent te zijn. Ik moet hard werken, maar het brengt op. Meer dan andere producten
Bernadette Bwairisa, koffieproducente Gumutindo - 2014
  • Gumutindo
  • Gumutindo

De 7000 leden van Gumutindo telen koffie op de flanken van het Mount Elgongebergte in Oeganda. Een ideale plaats om koffie te telen, al gaat de productie wel al een paar jaar achteruit. Overstromingen en koffieziektes als gevolg van de klimaatverandering hebben hier de grootste schuld aan.

In 2014 bouwde Gumutindo zijn eigen centrale wasstations (3), en er zijn plannen om er nog 7 extra te bouwen. Op die manier kan de producent koffiebessen aanleveren aan de coöperatie en moet hij/zij de verwerking niet meer zelf (thuis) doen. Meer tijd voor diversificatie of andere taken dus! Voor Gumutindo ligt het voordeel vooral in het feit dat de kwaliteit van de koffie doorheen het verwerkingsproces in het wasstation beter gecontroleerd kan worden dan wanneer elke producent zijn koffie  thuis verwerkt.

De fairtrade premie wordt zowel gebruikt voor projecten die de hele gemeenschap aanbelangen, als voor investeringen in de koffie. Er werd bijvoorbeeld elektriciteit aangelegd in enkele gemeenschappen, maar werd er ook geïnvesteerd in plaatselijke verwerkingsinstallaties en een opslagplaats voor groene de koffie. Daarnaast voorziet Gumutindo veel vormingen rond kwaliteit en de omschakeling naar biologische teelt.

Gumutindo is bekend voor haar beleid rond vrouwen. Er zijn heel wat vrouwelijke koffieproducenten, maar ook vrouwen op belangrijke posities binnen het management van de coöperatie. Een mooie dynamische organisatie!