Heiveld

Aspalatus Linearis. Dat kweken wij in Suid Bokkeveld, een gebied in het zuidwesten van de provincie Noordkaap. Maar jullie kennen ons struikje waarschijnlijk beter als rooibos.
Berrie, Heiveld - 2009
  • Heiveld
  • Heiveld
  • Heiveld

Rooibos groeit enkel in de Noord- en de Westkaap, nergens anders ter wereld. Dat komt door de unieke combinatie van bodem en klimaat hier. Suid Bokkeveld staat bekend om zijn hoge kwaliteit van rooibosthee, maar tot voor enkele jaren konden wij maar weinig profiteren van deze teelt. De Rooibos Marketing Board had het monopolie op de handel in rooibos. De oprichting van de coöperatie was dan ook erg belangrijk: nu staan we als groep sterker en kunnen we onafhankelijk onze thee vermarkten.

Onze coöperatie ontstond in december 2000, als antwoord op de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om het inkomen en de levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren. Momenteel zijn we met 21 leden.

De meeste van onze leden zijn landloze families, waarvan de meeste gedurende verschillende generaties als slecht betaalde landarbeiders op blanke commerciële bedrijven de kost probeerden te verdienen. Een zeer klein aantal onder ons heeft, dankzij een erfenis of een overdracht van land, zelf een stukje land ter beschikking.

Wij produceren biologisch. De planten groeien trager, omdat we ze niet forceren met kunstmest. We steken de bossen op ons land niet in brand, zoals andere boeren doen. We maken de takken en de bomen klein, en werken die in als compost. Het kost twee jaar werk om op een nieuw stuk grond rooibos te planten. Pas na een jaar of vijf heb je echt opbrengst van dat stuk. Wij zijn als bioboeren zeer blij met de steun van fair trade.

De coöperatie zorgt voor de verwerking en een deel van de verpakking van onze thee. Dat schept op zijn beurt weer werkgelegenheid. Meestal zijn het de mannen die zich met de rooibosteelt bezig houden. De verpakking en het verzamelen van de rooiboszaden zijn typische taken die de vrouwen op zich nemen.