Skip to main content

Straffe chocolade

De chocolade van Oxfam-Wereldwinkels is om van te smullen. Om een eerlijke en straffe keten te blijven garanderen, moet de organisatie continu haar inspanningen in de cacaoketen tegen het licht houden. En verbeteren waar mogelijk. Het partnerfonds van Oxfam-Wereldwinkels investeert daarom in een kleine maar beloftevolle cacaocoöperatie in Ivoorkust waar vrouwen de touwtjes in handen hebben genomen

Voorgeschiedenis
In januari 2013 kwamen we in contact met de Ivoriaanse cacaocoöperatie Coopasa in de regio van Agboville, niet ver van Abidjan. De leden, verspreid over 10 dorpen, verbouwen cacao en koffie, maar ook andere gewassen die ze op de lokale markt kunnen verhandelen. De coöperatie heeft momenteel niet de middelen om te investeren in het behalen van certificering. De ambitie en sterke leiding van de coöperatie overtuigde  het Partnerfonds van Oxfam-Wereldwinkels om de groep op de meest kritieke punten te ondersteunen.

Naar de markt
Op uitdrukkelijke vraag van Coopasa maakt het fonds een bescheiden bedrag vrij om de teelt van gewassen voor de lokale markt te ondersteunen. Het zijn de vrouwen die zich om de verbouwing van deze gewassen bekommeren. De producten voor de lokale markt bieden een (half)wekelijks en dus regelmatig inkomen voor de huishoudens. De grootste hap van het project gaat echter naar de versterking van de organisatie binnen de cacaoketen. De leden zullen training krijgen in de kwaliteitszorg van de bonen en in de prijsbepaling op de lokale en internationale markt. Ook zal Coopasa de nodige ondersteuning krijgen om de fairtradecertificering te behalen. Daardoor kunnen ze een financiële meerwaarde realiseren.

Van chocola worden vrouwen niet gelukkig. Tot hier toe.
Al in 2013 kaartte Oxfam de benadeelde positie aan van vrouwen en kinderen in de cacaoproductie. In dit project schenkt Oxfam-Wereldwinkels uitgebreid aandacht aan de positie van vrouwen en de versterking van de groep op zich. Coopasa heeft een sterke voorzitster in Olga Rosine Adou. Zij legde ons uit hoezeer de positie van cacaoboerinnen genegeerd wordt in de ondersteuning van de cacaoproductie. Hoewel vrouwen een groot deel van de taken op zich nemen tijdens de cacao-oogst, zijn het in hoofdzaak mannen die op infosessies van de overheid worden uitgenodigd. Het verkopen van de cacao gebeurt dus  voornamelijk door de mannen, waardoor zij in grote mate bepalen hoe het geld wordt besteed. Rosine is ervan overtuigd dat, door vrouwen meer te betrekken in bepalende taken van de cacaoteelt, zij mee kunnen beslissen over het budget. En zo kunnen zij mee hun stempel drukken op de noden van de gemeenschap, zoals investering in scholing voor kinderen of in gezondheidszorg.

Verder bekijkt Oxfam-Wereldwinkels hoe we kinderen opnieuw kansen kunnen geven om school te lopen en niet blootgesteld te worden aan de ergste vormen van kinderarbeid. Bij twee andere cacao-coöperaties in Ivoorkust startte Oxfam al met de registratie van de kinderen, als noodzakelijke voorwaarde om naar school te kunnen. Een analyse bij Coopasa zal uitwijzen wat prioritair bij deze gemeenschap nodig is.

Dit project kan een groot verschil maken voor de groep in haar toegang tot de internationale markt, de diversificatie van inkomen door de teelten voor de lokale markt, de toeleiding tot certificering en de versterkte organisatiestructuur. Maar het heeft ook een voorbeeldfunctie voor andere vrouwen en toont aan dat sterke coöperaties kunnen groeien waar vrouwen aan het roer staan. Voor Oxfam-Wereldwinkels is dit project een uitgelezen kans om het politiek werk rond machtsconcentratie, maar ook rond gender en kinderarbeid in de cacaosector blijvend te belichten. Rosine was al woordvoerster van de Oxfam-campagne rond gender en heeft de passie om haar boeren en boerinnen verder vooruit te stuwen. Uiteindelijk betekent een goede voortgang van het project dat we aan een traceerbare keten kunnen werken met een -op termijn- stabiele en straffe cacaopartner. Een start die alvast naar meer smaakt.

Wil je zelf doneren aan het partnerfonds? Informeer je dan op onze website, en geef het Zuiden een duwtje in de rug.