Skip to main content

Wat doet Oxfam-Wereldwinkels?

Wij geloven dat rechtvaardige handelsrelaties de beste kans bieden op ontwikkeling. Omdat heel wat producenten in het Zuiden geen eerlijke kans krijgen op de wereldmarkt leven ze vaak in armoede. Wij ondersteunen hen bij het vermarkten van hun producten en ijveren voor betere handelsregels.

Bekijk in anderhalve minuut wat Oxfam-Wereldwinkels doet.

oxfam ijvert voor eerlijke handel ook in koffie

Oxfam-Wereldwinkels ontwikkelt zélf producten van eerlijke handel en biedt de consument op die manier een concreet alternatief. De producten van onze partners vind je onder meer in meer dan 200 Oxfam-Wereldwinkels. Er is er vast en zeker ook één in jouw buurt.

Door aan te tonen wat er vandaag misloopt in de wereldhandel maken we het brede publiek bewust van het onrecht dat miljoenen boeren in het Zuiden treft. We zijn er van overtuigd dat hierdoor steeds meer mensen eisen dat dit model verandert en beleidsmakers niet anders kunnen dan ingrijpen. Eerlijke handel is een goede basis voor ontwikkeling.

Ons einddoel is handel waarin alle spelers een eerlijke kans krijgen, ook producenten uit het Zuiden.

Op die manier slaat Oxfam-Wereldwinkels twee vliegen in één klap. Ze betaalt een prijs die de producenten een perspectief op ontwikkeling biedt, en geeft de achtergestelde producenten de mogelijkheid om zelf te kiezen aan wie ze hun producten verkopen. Ze worden zo minder afhankelijk van machtige opkopers. Daardoor vergroot de onderhandelingsmacht van kleine producenten: ze krijgen een sterkere positie in de handelsrelaties. Maar om echt duurzaam te zijn zou alle handel eerlijk moeten worden en moeten nadelige handelregels die de machtige spelers bevoordelen  verdwijnen.

Kortom: ons einddoel is handel waarin alle spelers een eerlijke kans krijgen, ook producenten uit het Zuiden. Zolang de wereldhandelsregels geen gelijke kansen bieden tot ontwikkeling, voeren we met een aantal producenten in het Zuiden handel onder fairtrade-voorwaarden. Die voorwaarden betekenen dat dat producenten (bij lage wereldmarktprijzen) een gegarandeerde minimumprijs krijgen voor hun producten, dat ze een fairtrade premie krijgen, en voorfinanciering. Dankzij Oxfam-Wereldwinkels is fair trade een begrip geworden waar vele consumenten bewust voor kiezen. Onze doelstellingen zijn dus niet gericht op het maken van winst maar op het realiseren van een levensvatbaar handelskader voor alle producenten.

Onze aanpak heeft vier pijlers:

  1. Partnerwerking: We werken samen met meer dan 30 partners in 37 landen. We kopen bij hen producten aan en ondersteunen hen bij de uitbouw van hun handels- en productieprocessen.
  2. Lobby- en studiewerk: We analyseren wat er misloopt in de handelsketens en brengen burgers en beleidsmakers in beweging voor eerlijke handel.
  3. Winkelnetwerk: In meer dan 200 winkels vind je kwaliteitsproducten van eerlijke handel en kan je deelnemen aan boeiende activiteiten.
  4. Vrijwilligers: Meer dan 8.000 mensen zetten zich het hele jaar door vrijwillig in voor een fair handelssysteem.
Documenten