Mondiaal café "Hoe kunnen we de wereld redden?" met Tine Hens

24
apr
Wanneer

Op 24 april. Start om 19.30u.

Waar

Plaats: 
wzc Deken Darras, Schependomstraat 4 Tielt
Postcode: 
8700
Gemeente: 
Tielt
Info

MondiaalMONDIAAL CAFE rond het KLIMAAT :
Hoe kunnen we de wereld redden?
Tekenen voor onze toekomst
De laatste weken kunnen we het niet ontkennen : het klimaatthema haalt voorpaginanieuws. Er zijn de klimaatmarsen van de jongeren en de wat minder jongeren, de media besteden er geregeld aandacht aan, politici worden op hun verantwoordelijkheid gewezen. Het is dan ook een zaak die hoogdringend aangepakt dient te worden. Dat zeggen klimaatexperten al een hele tijd. En toch is er veel discussie over hoe de problematiek best aangepakt dient te worden en wie wat moet doen.
Tijd dus om daarover wat meer helderheid te scheppen !

Mondiaal Café
Daartoe willen we in Tielt een bijdrage leveren.  Met de Tieltse Mondiale raad (Noord-Zuidraad) en Oxfam Wereldwinkel organiseren we daarom een mondiaal café over deze belangwekkende thematiek. MO-journaliste Tine Hens, die zich al langer in de klimaatproblematiek verdiepte, is onze gids hierbij.

Op woensdag 24 april zal zij ons de nodige toelichting geven bij wat op verschillende terreinen dient te gebeuren : energie, mobiliteit, voedselproductie, wonen, bedrijven, rechtvaardige taxatie, … .  Ze zal zowel ingaan op de verantwoordelijkheid van overheden, ook het Tieltse Bestuur,  als op wat we als individuele consument kunnen doen.

Deze avond vindt plaats in WOONZORGCENTRUM Deken Darras  Schependomstraat 4 te Tielt en start om 19.30u. 

De toegang is gratis.

Samenwerking
Voor beide activiteiten  werken de Mondiale raad en Oxfam Wereldwinkel  samen met andere Tieltse verenigingen: De Torenvalk, Velt, Tannekes Tuin en de Gezinsbond.

Inschrijven
Gelieve op voorhand in te schrijven. Dit kan bij:
- Oxfam Wereldwinkel : 051/40.41.03 owwtielt [at] oww-tielt [dot] be
- Mondiale Raad : 051/42.81.49 of noordzuid [at] tielt [dot] be

TIELT MULTICULTUREEL
Wist je dat er in onze stad mensen van 71 verschillende nationaliteiten samenleven? Superdiversiteit is dus niet alleen in grote steden een realiteit. Dit plaatst een leefgemeenschap uiteraard voor een aantal uitdagingen. Even goed biedt het ook kansen om onze leefwereld te verbreden en te verrijken. Dat was de reden tot de oprichting van de werkgroep Gastvrije Gemeente Tielt (onderdeel van de Tieltse Noord-Zuidraad).  Om die uitdagingen en kansen vorm te geven, werden al verschillende initiatieven genomen.
CULTURELE ONTMOETING
Om autochtone Tieltenaren en nieuwkomers met een migratieachtergrond de kans te bieden om elkaar te leren kennen en te ontmoeten, organiseert de werkgroep samen met Oxfam Wereldwinkel opnieuw een Wereldfeest. Zo dragen we bij om van Tielt een vredevolle en verdraagzame stad te maken.

PROGRAMMA
14u30                   Fairtradebar en onthaal
15u00                   Ontmoeting in multiculturele workshops (GRATIS!)
                              verhalen, spel, kledij, samen koken, kalligrafie, kinderanimatie
18u00                   Wereldbuffet (inschrijven noodzakelijk)
20u00                   Optreden van de Senegalese groep Jalila Waraba en Sidy Cissokho (GRATIS!)

Wereldbuffet (inschrijven kan tot 5 september):
Prijs: 8 euro / 3 euro (4 tot 12j.)
Inschrijven kan bij Oxfam Wereldwinkel, Bruggestraat 17, Tielt of door het bedrag over te schrijven op BE78 8917 0404 3386 met vermelding van je naam en het aantal personen per leeftijdscategorie.
Info: 051 40 41 03, owwtielt [at] oww-tielt [dot] be

Winkel: 
Tielt