Alles over koffie

Onze koffie komt  uit Oeganda, Congo, Tanzania, Ethiopië, Bolivië, Nicaragua, Honduras en Costa Rica.
Onze producenten zijn steevast kleine boeren die koffie produceren van prima kwaliteit.

Koffie is een belangrijk exportproduct voor ontwikkelingslanden en de handel in koffie is een grote bron van buitenlandse deviezen. Ongeveer 25 miljoen kleinschalige landbouwers zijn afhankelijk van koffie als voornaamste bron van inkomsten. Hun belang in de koffieproductie kan moeilijk onderschat worden. Samen zijn kleinschalige producenten verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de globale koffieproductie.

 

Documenten