Apicoop

Ik ben destijds met zeven kasten begonnen, nu heb ik er vijfennegentig. Per colmena heb ik een opbrengst van ongeveer 25 kilo honing. Apicultura is niet simpel, je moet de bijen laten uitzwermen. Maar Apicoop geeft technische bijstand en organiseert cursussen.
Victor, Apicoop - 2006
  • Apicoop
  • Apicoop
  • Apicoop
  • Partner sinds 1998
  • Aankoop van honing
  • Paillaco, Chili

Apicoop is een coöperatie van ruim honderd bijenkwekers in de streek van Valdivia in het zuiden van Chili. De meeste imkers zijn arme boeren en Mapuche-indianen. Voor allemaal is de bijenteelt een nevenactiviteit naast de veehouderij of de aardappelteelt. De bijenteelt is interessant, omdat je er maar een kleine oppervlakte voor nodig hebt. Veldbloemen, fruitbloesem en in sommige gevallen de bloemen van de Ulmoboom leveren de nectar voor de bijenvolken.

De honinginkomsten betekenen een stevig extraatje voor de gezinnen van de imkers. In sommige gevallen zijn ze goed voor 40% van het totale inkomen. De honingproductie wordt van dag tot dag belangrijker voor de boeren. Hun boerderij verschaft hen het minimum om te overleven. Het is de verkoop van de honing die voor hen het grote verschil maakt. Daarmee halen ze ook echt een inkomen in huis.

Apicoop verkoopt haar totale honingproductie aan fair trade. In 2008 produceerde ze 44 containers honing, waarvan ze er 3 verkochten aan Oxfam-Wereldwinkels.

De fairtradepremie gebruikt Apicoop vooral om het productieproces efficiënter te maken. Ook kostenefficiënter. Door het installeren van een eigen ‘heating room’ daalden in 2008 de productiekosten met 20 procent. Daardoor gaan meer inkomsten uit de verkoop van de honing naar de boeren. Deze extra inkomsten besteden de boeren volgens de eigen noden.  Dankzij de fairtradepremie was Apicoop ook in staat om een bosbessenproject op te starten. 20 procent van de premie gaat ook naar de uitbetaling van een bonus en een 13e maand aan de arbeiders van de coöperatie.

Juan Henriquez of 'El Chino', de drijvende kracht achter Apicoop, heeft niets dan lof voor de samenwerking met Oxfam-Wereldwinkels:  “Jullie betalen de door FLO vastgestelde prijs voor honing, en dat is een heel stuk boven de gangbare marktprijs. Dankzij jullie hogere prijs waren wij in staat een eigen atelier te kopen, zodat we meer van onze honing zelf kunnen verwerken. Maar we investeren het geld ook in technische ondersteuning van onze leden. Een nieuw lid ontvangt kasten, zwermen en basisuitrusting. In het atelier maakt men honingraten en kweekt men bijenzwermen. Alle geld dient voor de verdere uitbouw van de coöperatie.”