Skip to main content

Biobrandstoffen

Oxfam-Wereldwinkels volgt de evolutie van de biobrandstoffenmarkt en het beleid hierrond nauwlettend op. De grondstoffenproblematiek wordt momenteel immers in sterke mate beïnvloed door de ontwikkelingen in de sector van de biobrandstoffen. 

5 sep, 2014

Tot voor kort beschouwde men biobrandstoffen als een oplossing voor de globale klimaatverandering, en men dacht dat ze konden helpen om minder afhankelijk te worden van fossiele olie. Maar biobrandstoffen doen meer kwaad dan goed.

Eten of tanken?
Vandaag kijken we aan tegen een globale crisis van de voedselprijzen. De kost van basisvoedsel is historisch hoog en biobrandstoffen zijn hier deels schuldig aan:

  • De globale vraag naar biobrandstoffen zorgt ervoor dat oogsten die konden dienen als voedsel, nu worden gebruikt als brandstof.
  • Steeds meer vruchtbare grond wordt ingepalmd voor de teelt van energiegewassen, wat de lokale voedselzekerheid bedreigt.
  • Voor een volle tank biobrandstof van een 4x4 of een zware snelle wagen, heb je minstens 250 kilogram graan nodig. Dat is de hoeveelheid om een persoon gedurende een jaar te voeden.
  • Zo’n 30% van de voedselprijsstijgingen is op conto te schrijven van de vraag naar biobrandstoffen. Dit wil zeggen dat biobrandstoffen nu 30 miljoen mensen in de armoede duwen. Bovendien kosten ze arme landen zo’n 100 miljard dollar door de hogere voedselprijzen.

‘Groene’ brandstoffen?
Hoewel ze als ‘groen’ werden bestempeld, vraagt de productie van biobrandstoffen enorme oppervlaktes land, wat vaak leidt tot vernieling van moeras, wetland en regenwoud die normaal gezien CO2 absorberen. De productie van biobrandstoffen leidt dus tot meer CO2 in plaats van minder. Er zijn bovendien heel wat eenvoudigere, goedkopere en veiligere manieren om klimaatverandering te bestrijden en de olieafhankelijkheid te verminderen dan in te zetten op biobrandstoffen.

Mensenrechtenschendingen
Terwijl rijke landen hun best doen om de doelstellingen inzake biobrandstoffenproductie te halen, worden de rechten van arme mensen met de voeten getreden. Soms worden arme mensen met geweld verhuisd, of wordt hen de toegang ontzegd tot land dat essentieel is om in hun levensonderhoud/ behoeftes te voorzien. Eens mensen hun land verliezen, verliezen ze ook hun kostwinning – wat hen nog dieper in armoede duwt.

 

Documenten