Biofoods

We betalen de boeren een correcte prijs en begeleiden hen op het vlak van biologische productie en diversificatie via trainingen en demonstraties.
  • Biofoods
  • Biofoods
  • Opgericht in 1993
  • Partner sinds 2002
  • Rechtstreekse invoer van zwarte thee, witte en zwarte peper, en kokos voor de bereiding van koekjes
  • Kandy, Sri Lanka

Dr. Sarath Ranaweera, de oprichter van Biofoods, zag in dat er voor de arme boeren een betere toekomst mogelijk was als zij in staat waren over te schakelen naar de biologische landbouw. Daarom zetten wij van in het begin in op kleinschalige producenten.

Wij hielpen de boeren zich te organiseren en al gauw werden twee organisaties boven de doopvont gehouden, Sofa (Small Organic Farmer Association) en Mopa (Middle Sized Organic Producer Association). Beide organisaties zijn sinds 2010 onafhankelijk voor hun productie, maar rekenen nog op ons voor de verwerking, het op de markt brengen en de export van de verschillende producten.

De producenten met wie wij samenwerken zijn voor 90 procent kleine en middelgrote boeren en voor 10 procent kleine biodynamische theeplantages en boerderijen waar landloze boeren, waaronder veel Tamil,  tewerkgesteld worden. We betalen de boeren een correcte prijs en begeleiden hen op het vlak van biologische productie en diversificatie via trainingen en demonstraties.

Zelf hebben we thee- en kruidenverwerkingsfabrieken en sinds kort ook een aantal biowinkels en een biorestaurant-hotel, waar we de lokale consumenten biologische en fairtradeproducten aan te bieden.

Door de thee en de kruiden zelf te verwerken en te verpakken creëert Biofoods heel wat extra tewerkstelling in de streek en kunnen we de thee aan een veel betere prijs verkopen.

De fairtradepremie gaat rechtstreeks naar de producentengroepen. Jaarlijks beslissen zij op hun algemene vergadering hoe ze de premie zullen besteden. Tot nu toe ging de premie vooral naar de aankoop van planten en vee, onderwijs, infrastructuurwerken en landbouwwerktuigen.