Coopasa

Dit zijn cacaoproducenten waarmee we op termijn een mooi project willen gaan lopen
  • cacao uit Ivoorkust
  • cacao uit Ivoorkust
  • Cacao uit Ivoorkust
  • Cacao uit Ivoorkust
  • Ontwikkelingspartner
  • Agboville, Ivoorkust

In januari 2013 kwamen we in contact met de Ivoriaanse cacaocoöperatie Coopasa in de regio van Agboville, niet ver van Abidjan. De 100 actieve leden zijn verspreid over 10 dorpen. Ze verbouwen cacao en koffie, maar ook andere gewassen die ze op de lokale markt kunnen verhandelen. De coöperatie heeft momenteel niet de middelen om te investeren in het behalen van certificering. De ambitie en sterke leiding van de coöperatie overtuigde ons ervan om in 2014 de groep op de meest kritieke punten te ondersteunen.

Coopasa wordt geleid door twee vrouwen: Olga Rosine Adou is voorzitster en Joëlle Kouamela Apie is directrice. Dat is niet gebruikelijk in de patriarchale maatschappij die Ivoorkust is. De coöperatie kiest actief om in te zetten op diversificatie van teelten en op toegang tot landrechten voor de vrouwelijke leden. Hoewel vrouwen een groot deel van de taken op zich nemen tijdens de cacao-oogst, zijn het de mannen die de cacao verkopen en geld beheren. Door vrouwen meer te betrekken in bepalende taken van de cacaoteelt en in toegang tot kennis, kunnen ze mee beslissen over het budget. En zo kunnen ze hun stempel drukken op de noden van de gemeenschap, zoals investering in scholing voor kinderen of in gezondheidszorg.

Naar de markt

Op uitdrukkelijke vraag van Coopasa maakte het Partnerfonds een bescheiden bedrag vrij om de teelt van gewassen voor de lokale markt te ondersteunen. Het zijn de vrouwen die zich de teelt van deze gewassen aantrekken. De producten voor de lokale markt bieden een (half)wekelijks en dus regelmatig inkomen voor de huishoudens.

De grootste hap van het project gaat naar de versterking van de organisatie binnen de cacaoketen. Voordat de coöperatie de sprong waagt naar de internationale markt, werken we aan de coöperatieve structuur, businessplan, boekhouding en inspraak van de leden. De leden krijgen ook training in de kwaliteitszorg van de bonen en in agro-ecologische teelttechnieken.