Skip to main content

Eerlijke scholen

Er zijn verschillende manieren om kinderen en jongeren enthousiast te maken over eerlijke handel.

16 jun, 2015

Lunchen met leraars

Vier keer per jaar nodigt Oxfam-Wereldwinkels leerkrachten en leerkrachten in spe uit om zich een dag te laten onderdompelen in eerlijke handel. Hoe start je een Wereldwinkel op School? Hoe zit het nu juist met die onrechtvaardigheden in de internationale handel? Welke materialen kan ik gebruiken om eerlijke handel op te nemen in mijn lessen? Je kwam het allemaal te weten tijdens de lerarenlunchen.

Winkelend leren en lerend winkelen
In 2014 waren er 202 geregistreerde Wereldwinkels op School. Het werkelijke aantal ligt meer dan waarschijnlijk hoger, want we horen regelmatig van erg actieve scholen, die zich niet bij ons registreren als Wereldwinkel op School. In 2014 werden de scholenwerkingen promotioneel ondersteund met een muurplaatje en T-shirts, materiaal dat scholieren graag gebruiken om hun engagement te tonen. De Wereldwinkels op School kunnen ook bij ons terecht voor inhoudelijke ondersteuning en tips om actie te voeren op hun school. Zo zijn de scholen met een Wereldwinkel op School jaar na jaar fervente deelnemers aan onze acties rond de World Fair Trade Day en de Week van de Fair Trade.

Eerlijk duurt het langst

In 2014 ontwikkelden we de digitale lessenreeks ‘Eerlijk duurt het langst’ voor de derde graad van het lager onderwijs. Deze reeks van vier of vijf lessen geeft leerlingen inzicht in de problematiek van de oneerlijke wereldhandel en de gevolgen daarvan voor de producent en de consument. De lessen zijn actief vormend en waar mogelijk ervaringsgericht. De kinderen leren dat er meerdere manieren zijn om te reageren op dit globale onrecht.