Skip to main content

Eis een ander beleid

Verzet tegen systeemziektes en protectionisme heeft niets te maken met ideologie. Het vloeit logisch voort uit een goed begrip van zowel het potentieel van handel, als van de tekortkomingen van een markt om die handel optimaal te laten werken.

25 apr, 2016

Dergelijk verzet wordt uiteraard aangevuurd door de overtuiging dat de welvaart van allen altijd moet primeren op de financiële belangen van een kleine groep. De lat daarvoor goed leggen is de taak van beleidsmakers!

Maar maken wij, kiezers, niet dat beleidsmakers vooral toewijsbare en zichtbare kosten en baten in rekening brengen? Het is duidelijk dat een onzichtbare kost zoals bijvoorbeeld de dagelijkse kleine hap uit het gezinsbudget voor duurdere suiker, ons niet mobiliseert. En als hun kiezers er niet van wakker liggen, dan komen politici nu eenmaal moeilijker in actie. Maken we het dan zelf niet heel erg eenvoudig voor die kleine groep om het beleid te kneden?

Nochtans lijdt het geen twijfel dat als burgers weten hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat, zij hun beleidsmakers op verschillende manieren zullen stimuleren om wél de moedige beslissingen te nemen die nodig zijn voor een welvarende toekomst.

Laten we er dus wél van wakker liggen!

>> Onze eis: Overheden, reguleer die handel!