Skip to main content

Gecertificeerd fair trade

Elke dag sieren nieuwe labels de producten in de supermarktrekken. Ethische labels, biolabels, fairtradelabels … Wie kan ze nog onderscheiden, laat staan hun waarde inschatten? Sommige hebben ongetwijfeld positieve resultaten voor een groot deel van de producenten in het Zuiden. Bij andere is de impact twijfelachtig. Oxfam-Wereldwinkels houdt het simpel: alle producten die je bij ons vindt, zijn producten van eerlijke handelsrelaties. Daar kan je van op aan. 

Label of certificaat?

Een label is niet hetzelfde als een certificaat. Een product krijgt een certificaat als het een controle door een externe certificeringsorganisatie doorstaat. Een label op een productverpakking dient uitsluitend om te communiceren over het feit dat het product gecertificeerd is. Op de voedingsproducten van Oxfam Fair Trade staat vaak het fairtradelabel van Fairtrade Belgium. Bovendien zijn al onze producten gescreend en goedgekeurd door externe certificeringsorganisaties.

Drie certificeerders

De (ingrediënten van) producten van Oxfam Fair Trade zijn gecertificeerd door FLO-Cert, IMO Fair for Life of Ecocert ESR.

Een van deze externe organisaties ziet er op toe dat elke producent die aan Oxfam levert, zich intern structureert volgens de voorwaarden voor eerlijke handel en dat alle tussenschakels ook handelen volgens de principes van eerlijke handel. Zo kunnen wij er gerust in zijn dat de producten die we aan eerlijkehandelsvoorwaarden kopen ook effectief de producenten ten goede komen.

Als controle door een van deze certificeerders om een of andere reden niet mogelijk is, worden ze zorgvuldig gescreend door een gespecialiseerde commissie van Oxfam-Wereldwinkels-vrijwilligers.

De drie certificeerders nemen ook Oxfam Fair Trade zelf onder de loep.

FLO-Cert is het autonome en onafhankelijk controle-organisme van Fairtrade International. De inspecteurs controleren jaarlijks zo’n vijfhonderd producentenorganisaties of plantages in het Zuiden. Ze evalueren tweehonderdvijftig criteria die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden en investeringen in sociale, milieuvriendelijke en economische ontwikkeling. Producenten die de controles niet doorstaan, krijgen geen certificaat of verliezen het, al dan niet tijdelijk. FLO-Cert neemt ook Oxfam Fair Trade zelf onder de loep.

> Lees meer op de website van FLO-Cert
 

IMO Fair for Life is een Zwitsers controle-organisme gesticht door Bio-Foundation en IMO (Institute for Marketecology). Het wil alle producenten die eerlijk willen handelen de kans geven om zich extern te laten controleren en certificeren. De organisatie heeft daarbij speciale aandacht voor de zwakste en minst georganiseerde producentengroepen. Een Fair for Life-certificaat bewijst de naleving van criteria zoals het afwijzen van dwangarbeid en kinderarbeid, de vrijheid van vereniging, veilige en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, enzovoort.

> Meer weten? Kijk op de site van IMO Fair for Life
 

Ecocert ESR (‘Equitable, Solidaire, Responsable’) is geaccrediteerd door de Franse overheid om criteria voor eerlijke handel op te stellen en te controleren. Een Ecocert ESR-certificaat garandeert goede arbeidsomstandigheden en een beperkte impact op het leefmilieu. Het biedt een financiële meerwaarde aan de producent en zijn gemeenschap.

> Meer info op de website van Ecocert