Skip to main content

Het potentieel van handel

Het principe is eenvoudig: iedereen maakt en verkoopt waar hij het beste in is. Maak dus niet wat een ander beter kan maken dan jij, koop het van hem. En je betaalt hem met wat jij verdient door iets te produceren waar jij beter in bent.

22 apr, 2016

Bij zo’n koop winnen normaal beide partijen. Wie iets koopt, vindt wat hij koopt minstens even waardevol als hetgeen hij ervoor geeft. Wie iets verkoopt, verkiest wat hij ervoor in de plaats krijgt boven het behouden van de waar.

Handel maakt een efficiënter gebruik van de beschikbare grondstoffen en productiefactoren mogelijk. Het laat ons toe meer uit de productiefactoren te halen of er minder te verspillen om hetzelfde te produceren. Handel kan dus leiden tot meer welvaart voor de hele gemeenschap.

Adam Smith beschreef het mechanisme waarbij specialisatie van arbeid en kennis het potentieel hebben om welvaart te creëren.

Produceerden we alles wat we nodig hebben (van het potlood, over ons eten, tot een computer) zelf, dan hadden we nooit zo’n grote economische ontwikkeling en technologische vooruitgang gekend als de voorbije twee eeuwen.

In ongereguleerde handel zitten echter ziektes vervat die zonder ingrijpen van de over­heid de maatschappij verarmen. Daar was ook Adam Smith in 1776 al van door­drongen: gericht overheidsingrijpen is noodzakelijk om bepaalde gebreken van de marktwerking te corrigeren en zo maatschappelijke welvaart te verhogen.

>> Fouten van een vrije markt