Koffie

Koffie is een belangrijk exportproduct voor ontwikkelingslanden en de handel in koffie is een grote bron van buitenlandse deviezen. Ongeveer 25 miljoen kleinschalige landbouwers zijn afhankelijk van koffie als voornaamste bron van inkomsten. Hun belang in de koffieproductie kan moeilijk onderschat worden. Samen zijn kleinschalige producenten verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de globale koffieproductie.

In het verwerkingsproces van koffiebes tot gebrande koffie komen steeds minder spelers tussen. Historisch gezien hebben vier partijen een belangrijke rol gespeeld in de wereldwijde productieketen van koffie: de koffieboeren, marketing boards (raden tussen overheid en koffieboer), koffiehandelaars en koffiebranders.
Eind jaren tachtig werd het internationale koffieakkoord, dat vraag en aanbod in de koffiesector reguleerde, afgeschreven. De referentieprijzen voor koffie worden nu bepaald op de beurs in New York en London. Hierdoor werd de machtsbalans in de koffieketen sterk gewijzigd.

Actoren zoals koffiehandelaars en -branders hebben hun macht in de keten aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van  producenten, lokale handelaars en overheden van producerende landen. We stellen een groeiende asymmetrie in de koffieketen vast: langs producentenzijde valt een toenemende fragmentatie waar te nemen, terwijl langs koperszijde een toenemende concentratie plaatsvindt.


Documenten