Skip to main content

Les: marktmacht leidt tot welvaartsverlies

Dit is een les voor leerlingen Economie in de derde graad van het secundair onderwijs. Bekijk ook de les 'Onrecht in de wereldhandel' voor de lessen Nederlands en Levensbeschouwelijke vakken in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De volledige les kan je onder aan de pagina downloaden.

Marktmacht leidt tot welvaartsverlies

1. Volkomen concurrentie

2. Marktmacht: enkele producenten bepalen de verkoopprijs

3. Marktmacht: enkele producenten bepalen de aankoopprijs

Het spel van vraag en aanbod

Elk punt op de vraagcurve stelt het aantal vragers voor dat een product wil kopen aan een bepaalde prijs. Dat aantal stijgt naarmate de prijs daalt. Als je een punt neemt op de vraagcurve en je trekt een horizontale lijn naar links, ken je de prijs waaraan vragers willen kopen. Als je vanuit datzelfde punt een verticale lijn naar beneden tekent zie je hoeveel vragers willen kopen voor die prijs. Hoe hoger de prijs, hoe minder vraag er is. De vragers noemen we consumenten.

Elk punt op de aanbodcurve stelt het aantal aanbieders voor dat wil verkopen aan die bepaalde prijs. Als je een punt neemt op de aanbodscurve en je trekt een horizontale lijn naar links, ken je de prijs waaraan aanbieders willen verkopen. Als je vanuit datzelfde punt een verticale lijn naar beneden tekent, zie je hoeveel aanbieders willen verkopen voor die prijs. Hoe hoger de prijs, hoe meer aanbod er is. Aanbieders noemen we producenten.

Legende

A = aanbod
V = vraag
P = prijs
Q = hoeveelheid
Pconc = marktprijs bij een markt met volkomen concurrentie
Qconc = markthoeveelheid bij een markt met volkomen concurrentie
Pmacht = marktprijs bij een markt waarin enkele bedrijven marktmacht hebben
Qmacht = marktprijs bij een markt waarin enkele bedrijven marktmacht hebben
CS = consumentensurplus
PS = producentensurplus
V = welvaartsverlies
C = marktevenwicht bij volkomen concurrentie; V en A zijn aan elkaar gelijk
M = marktonevenwicht bij marktmacht; V en A zijn niet aan elkaar gelijk

Documenten