Skip to main content

Lessuggesties

Oxfam-Wereldwinkels presenteert drie lessuggesties voor de leerlingen van de tweede en de derde graad secundair onderwijs voor de lessen Economie, Nederlands en Levenbeschouwelijke Vakken. 

Onrecht in de wereldhandel voor de les Nederlands + drie oefeningen
Onrecht in de wereldhandel voor de Levensbeschouwelijke vakken 
Marktmacht leidt tot welvaartsverlies voor de les Economie