Skip to main content

Partnerfonds: steun aan kwetsbare groepen

Sommige van onze producentengroepen werken in zulke moeilijke omstandigheden dat extra steun meer dan welkom is. Het Partnerfonds speelt in op ernstige en onverwachte situaties en helpt duurzame oplossingen te vinden voor structurele problemen bij de meest kwetsbare partners van Oxfam-Wereldwinkels.

Steun onze producenten via het partnerfonds

Wil je het Partnerfonds steunen?

Dat is kinderspel: stort je bijdrage met vermelding van ‘Steun Partnerfonds’ op het rekeningnummer BE27 7805 9212 3173 (BIC: GKCCBEBB). Als je in een kalenderjaar 40 euro of meer geeft, krijg je automatisch een fiscaal attest toegestuurd.

Wat doet het Partnerfonds?

Het Partnerfonds biedt bijvoorbeeld ondersteuning op het vlak van management, het duurzamer maken van de productie- en verwerkingsketen, kwaliteitsverbetering, markttoegang, marktstudies, organisatieversterking, netwerking, fairtrade- of biocertificering en productontwikkeling. Zo geven we een extra duwtje in de rug aan producentenorganisaties die veel potentieel hebben, maar hindernissen ondervinden om de vruchten van de internationale markt te kunnen plukken. Bovendien voedt de ondersteuning vanuit het Partnerfonds de rechtstreekse samenwerking met onze producenten.

Jij kan ons daarbij helpen. Door jouw gift kan Oxfam-Wereldwinkels met veel enthousiasme blijven timmeren aan de weg naar duurzame economische ontwikkeling in het Zuiden.

Enkele voorbeelden

 • Steun bij projecten die een extra financiële injectie vragen
  Zo steunde het fonds in het verleden de vernieuwing van koffieplantjes en vorming in landbouwtechnieken bij Sopacdi (Oost-Congo) en de renovatie van rijstopslagruimtes en de vorming over biocertificatie bij Laos Farmers Product (Laos).

  Het fonds financierde de aanplanting van nieuwe koffieplanten bij ACPCU, kortweg Ankole (Oeganda). Die hebben de boeren broodnodig omdat de klimaatverandering vaker ziektes veroorzaakt op de bestaande koffieplanten. Daarnaast verdeelden we zaden voor bomen die schaduw geven aan de koffieplanten en het water in de bodem vasthouden. Ook dat is een manier om de impact van de klimaatopwarming te milderen.

  Bij de koffiecoöperatie KCU in Tanzania investeerde het Partnerfonds in 2015 eenmalig in een programma waarbij KCU koffieboeren opleidt om energie-efficiente kookstoofjes te maken: naast de merkelijke vermindering van houtverbruik bij gezinnen die op deze stoofjes koken, is het project er vooral op gericht de koffieproducenten bewust te maken over klimaatverandering en de impact ervan op de productie van onder meer koffie.

  In DR Congo ondersteunde het Partnerfonds een analyse door een lokale onderzoeker van hoe de globale tendensen in de koffieketen zich laten voelen in de Kivustreek. De kennis wordt vertaald in vormingen die de organisatiestructuur van de drie Congolese koffiecoöperaties Sopacdit, Muungano en RAEK mee versterken.

  Het Partnerfonds investeerde in 2015 ook in eerder opgestarte projecten bij de koffiecoöperatie Sopacdi in Congo, de thee- en rijstcoöperatie Lao Farmers’ Products in Laos en de sesamzaadproducenten van Del Campo in Nicaragua.

 • Op weg zetten naar fairtradecertificatie en goede contacten op de internationale eerlijkehandelsmarkt
  In 2014 zorgde het Partnerfonds ervoor dat een vertegenwoordiger van de Oegandese koffieproducent ACPCU (Ankole) naar de BIO-FACH-beurs in Duitsland kon en op deze hoogmis voor de fairtrademarkt potentiële Europese klanten kon ontmoeten.

 • Producentengroepen sterker maken
  Eind 2015 startten we een project op dat ertoe zal leiden dat de jonge cacaocoöperatie Coopasa (Ivoorkust) op termijn deel kan uitmaken van Ecookim, een goedwerkende unie van coöperaties. Dat zal betekenen dat Coopasa gebruik kan maken van de exportlicentie die Ecookim heeft en van de voorfinanciering die Ecookim aan haar lidcoöperaties geeft. 

  De investering is er ook op gericht deze jonge en beloftevolle producentengroep te begeleiden bij de verbetering van de kwaliteit van zijn cacao, vlotter te kunnen verkopen op de lokale en internationale markt, de organisatie beter te structureren en de cacao te laten certificeren als fair trade. Het uiteindelijke doel is het versterken van de coöperatie en haar leden, zodat ze gewapend zijn om de keuzes te kunnen maken die de internationale markt van ze zal vergen. We bekijken ook hoe we deze cacao op termijn in onze chocolade kunnen verwerken.

In dit filmpje kom je meer te weten over Coopasa:

 
De partnerorganisatie dient zelf een aanvraag in om steun van het Partnerfonds te krijgen. Het beheerscomité van het fonds beslist onafhankelijk over de projecten waaraan het budget toekent, volgens een aantal vaste criteria.

Heel erg bedankt voor je steun!

Documenten