Skip to main content

Samen met partners in het Zuiden

Oxfam-Wereldwinkels kiest voor een structurele samenwerking met haar partners. In het Zuiden werken we samen met organisaties, niet met individuele producenten. Door zich te organiseren, delen boeren risico’s, verbeteren ze hun onderhandelingspositie en wegen ze sterker op het internationale handelsbeleid. Het versterken van organisaties biedt volgens Oxfam-Wereldwinkels de beste garantie op duurzame ontwikkeling.

Handel is een krachtige hefboom voor ontwikkeling, weet Oxfam-Wereldwinkels uit ervaring. Maar enkel wanneer zuiderse producenten een eerlijke kans krijgen op de internationale markt. Oxfam-Wereldwinkels toont aan dat het anders kan. We kopen rechtstreeks producten aan bij een veertigtal producentengroepen in het Zuiden, en bieden extra ontwikkelingssteun aan een kleine groep partners.

Handelspartners

Niet alleen garandeert Oxfam haar handelspartners een extra afzetmarkt en een eerlijke prijs. Deze producentenorganisaties krijgen ook een fairtradepremie, die geïnvesteerd wordt in projecten die de hele gemeenschap ten goede komen. Daarnaast helpt Oxfam haar partners ook op weg via voorfinanciering: voorafbetalingen op contracten waarmee coöperaties de grondstoffen kunnen opkopen bij hun boeren en deze onmiddellijk kunnen betalen.

MAAK KENNIS MET ONZE PRODUCENTEN

 

Ontwikkelingspartners

Verschillende partners van Oxfam-Wereldwinkels slagen er (nog) niet in om aan de hoge eisen van de internationale markt te voldoen. Via ontwikkelingssamenwerking versterkt Oxfam haar zwakste partnerorganisaties. Vaak missen ze de nodige middelen en kennis om bijvoorbeeld fairtradecertificering te behalen. Oxfam-Wereldwinkels geeft deze ontwikkelingspartners een stevige duw in de rug, zodat ze op termijn kunnen meespelen op de internationale markt.

We maken organisaties meer weerbaar door kennis te delen.

Dat doen we door hun interne capaciteit te versterken en vormingen te voorzien, zodat organisaties een stem kunnen opeisen aan internationale onderhandelingstafels. We maken organisaties meer weerbaar door kennis te delen over ketens, kwaliteit, certificering en internationale prijsbepaling. Daarnaast stimuleren we ook de diversificatie van teelten bij deze partners, zodat zij minder afhankelijk zijn van één grondstof.

Partnerfonds

Een specifiek Partnerfonds steunt uiteenlopende projecten bij producentengroepen waarmee Oxfam-Wereldwinkels samenwerkt. Het fonds speelt in op ernstige en onverwachte situaties en helpt duurzame oplossingen te vinden voor structurele problemen.