Skip to main content

Samen met onze partners

Handel is een krachtige hefboom voor ontwikkeling, maar enkel wanneer producenten een eerlijke kans krijgen op de internationale markt. Om dit te realiseren kiest Oxfam-Wereldwinkels voor een structurele samenwerking met haar partners. In de eerste plaats garanderen we onze partners een extra afzetmarkt en een eerlijke prijs. Maar dat is niet alles ...

Op basis van de intensiteit van de samenwerking delen we onze partners op in twee categorieën: handelspartners en ontwikkelingspartners. Sommige partners vallen in beide categorieën. Daarnaast richtte Oxfam-Wereldwinkels ook een partnerfonds in om partners in het Zuiden te ondersteunen met grotere projecten.

Handelspartners

Oxfam-Wereldwinkels werkt al meer dan 50 jaar met handelspartners in het Zuiden. Naast een extra afzetmarkt en een eerlijke prijs, bieden we hen een fairtradepremie en voorfinanciering (het vooraf betalen van contracten) aan. Met het extra geld van de fairtradepremie kunnen onze partners investeren in projecten die de hele gemeenschap ten goede komen. En dankzij onze voorfinanciering kunnen coöperaties de grondstoffen die ze kopen bij hun boeren onmiddellijk betalen. Zo dragen we een extra steentje bij voor de lokale boeren.

Sinds kort geeft Oxfam-Wereldwinkels ook partners binnen Europa een plaats in ons gamma van eerlijke producten. Ook boeren dichterbij hebben het immers moeilijk. Het vrijmaken van de Europese markt confronteert landbouwers steeds vaker met té lage prijzen. Dit wordt nog versterkt door de manier waarop supermarkten hun macht gebruiken om de prijs verder te drukken. Gevolg: boeren worden gedwongen de opbrengst kunstmatig te verhogen (bv. door kunstmest of andere hulpmiddelen te gebruiken), zich nog dieper in de schulden te steken, of te gewoonweg te stoppen met hun activiteit. In Europa zijn dat er zo’n 800 per dag. Hierdoor wordt landbouw steeds vaker een quasi industriële activiteit en is er geen plaats meer voor duurzame, meer kleinschalige landbouw.

Onze partners binnen Europa ontvangen geen fairtradepremie, maar krijgen dankzij Oxfam-Wereldwinkels wel een extra afzetmarkt en een stem. Zo wil Oxfam-Wereldwinkels werk maken van een ander handels- en voedingssysteem. Ook voor boeren en consumenten dichtbij.

MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

 

Ontwikkelingspartners

Verschillende partners in het Zuiden slagen er (nog) niet in om aan de hoge eisen van de internationale markt te voldoen. Via ontwikkelingssamenwerking versterkt Oxfam haar zwakste partnerorganisaties. Vaak missen ze de nodige middelen en kennis om bijvoorbeeld fairtradecertificering te behalen. Oxfam-Wereldwinkels geeft deze ontwikkelingspartners een stevige duw in de rug, zodat ze op termijn kunnen meespelen op de internationale markt.

We maken organisaties meer weerbaar door kennis te delen.

Dat doen we door hun interne capaciteit te versterken en vormingen te voorzien, zodat organisaties een stem kunnen opeisen aan internationale onderhandelingstafels. We maken organisaties meer weerbaar door kennis te delen over ketens, kwaliteit, certificering en internationale prijsbepaling. Daarnaast stimuleren we ook de diversificatie van teelten bij deze partners, zodat zij minder afhankelijk zijn van één grondstof.

 

MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

 

Partnerfonds

Een specifiek Partnerfonds steunt uiteenlopende projecten bij producentengroepen in het Zuiden waarmee Oxfam-Wereldwinkels samenwerkt. Het fonds speelt in op ernstige en onverwachte situaties en helpt duurzame oplossingen te vinden voor structurele problemen.

STEUN DOOR EEN DONATIE AAN HET PARTNERFONDS