Skip to main content

Politici met klonten aan hun lijf!

Naar aanleiding van de World Fair Trade Day op 14 mei 2016 gingen duizenden vrijwilligers en geëngageerde burgers samen met Oxfam-Wereldwinkels op zoek naar lokale politici met klonten aan het lijf. Politici die durven hun nek uit te steken voor een rechtvaardig Europees suikerbeleid. Met onze acties ijveren we ervoor dat ze het onrecht op de Europese suikermarkt op de politieke agenda zetten. We vragen hen om, via hun partij, onze stem mee te nemen naar het Europese beleidsniveau, waar de Europese handelsregels worden geschreven.

16 jun, 2016

Onrecht in de suikerhandel?

Het Europese suikerbeleid beschermt de grootschalige, industriële bietsuikerproductie in de Europese Unie via een combinatie van productiequota, gegarandeerde prijzen voor Europese bietsuiker, subsidies én torenhoge importtarieven voor rietsuiker. Vele rietsuikerboeren uit het Zuiden die efficiënt en milieuvriendelijk telen, krijgen door de huidige handelsregels geen kans op onze markt. Op een gezond gereguleerde markt zouden zij nochtans een comparatief voordeel hebben ten opzichte van industrieel geteelde bietsuiker.

In oktober 2017 worden de productiequota en gegarandeerde prijzen voor Europese bietsuiker afgeschaft. Dankzij deze hervorming zullen alvast twee handelsbarrières worden opgeheven, maar de importtarieven voor rietsuiker blijven behouden. Hoewel de prijsondersteuning aan de Europese bietenboeren wordt afgeschaft, kunnen zij ook na de hervorming van 2017 op subsidies blijven rekenen via de inkomenssteun waarin het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voorziet.

Zolang Europese bietsuiker beschermd blijft via hoge importtarieven en landbouwsubsidies, biedt de hervorming geen garantie op een eerlijke kans voor efficiënte, milieuvriendelijke suikerrietboeren uit het Zuiden. En dus voerden wij actie!

Politici, herschrijf de handelsregels!

Bordkartonnen versies van lokale politici werden van Limburg tot West-Vlaanderen volgeplakt met reacties van burgers die wakker liggen van de oneerlijke handel in suiker. Vele Oxfam-Wereldwinkelvrijwilligers deden hun uiterste best om deze reacties tot bij de ‘echte’ politici te krijgen en te polsen naar hun engagement voor eerlijke handel in suiker. In en rond de wereldwinkels, op marktpleinen, aan bibliotheken, op de gemeenteraad, vanop de fiets, maar ook in scholen en bedrijven zorgden onze acties voor reacties van politici over heel Vlaanderen. Ook per brief en via e-mail sprokkelden onze vrijwilligers lokale politici met moed bij elkaar.

Een greep uit de acties

 • Op 14 mei voerde Oxfam-Wereldwinkel Hasselt de hele dag actie in het centrum van de stad en wist daarmee zowel schepenen Joost Vinken (Groen) en Valerie Del Ré (sp.a) als Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) te strikken. Alle drie beloofden ze de stem van hun gemeente mee te nemen naar het Europese beleidsniveau en te streven naar een eerlijke suikerhandel. We kijken uit naar hoe Ivo Belet, als verkozene in het Europees Parlement, dit concreet zal opnemen.

   
  Actie in Hasselt

 • Vanuit verschillende hoeken fietsten vrijwilligers op zondag 15 mei naar Moerbeke en Ninove, langs het huis van verschillende politici. Onder meer de burgemeesters van Kruibeke (Jos Stassen – Groen), Waasmunster (Michel Du Tré – CD&V) en Zwijndrecht (André Van de Vyver – Groen) beloofden zwart op wit om de suikerproblematiek hoger op de politieke agenda te plaatsen.

   
  Fietstocht naar Moerbeke

 • Leerlingen van het Vrij Handels- en Sportinstituut in Brugge maakten via een suikerquiz hun collega-leerlingen en leerkrachten wegwijs in de wereld van de oneerlijke suikerhandel.

   
  Actie in Brugge

 • De Gemeenteraad van Antwerpen kreeg op 30 mei bezoek van de bordkartonnen versies van enkele raadsleden, samen met Oxfam-Wereldwinkelvrijwilligers. Zij kwamen polsen naar het engagement van de ‘echte’ politici om te strijden voor eerlijke handelsspelregels op de suikermarkt. Raadsleden Kathleen Van Brempt (ook Europarlementslid) en Monica De Coninck (sp.a), Peter Mertens (PVDA) en Wouter Van Besien (Groen) ondertekenden een engagementsverklaring om zich vanuit hun partij in te zetten op de verschillende beleidsniveaus voor een gezondere marktwerking waar regulering door overheden cruciaal is.

   
  Actie in Antwerpen met Kathleen Van Brempt en Monica De Coninck

 • Naar aanleiding van onze acties stelde Vlaams Parlementslid Güler Turan (sp.a) minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) vragen over het Europese suikerbeleid en de gevolgen voor suikerproducenten uit het Zuiden. Bart Staes (Groen) wil alvast bevragen waarom de importtarieven behouden blijven na de hervorming van het Europese suikerbeleid in 2017.

   
  Europarlementslid Bart Staes

Reacties

Ook de bietsuikersector zelf bleef niet onberoerd bij onze acties. Tiense Suiker en de Confederatie van de Belgische Bietenplanters vroegen een overleg met de Politieke en Zuiddienst van Oxfam-Wereldwinkels. We gaan graag op dit verzoek in om te bespreken hoe we kunnen komen tot een eerlijke en gezond gereguleerde suikermarkt in de EU.

Ook na de World Fair Trade Day zullen we niet ophouden beleidsmakers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om het onrecht op de Europese suikermarkt aan te pakken. Volgens Oxfam-Wereldwinkels blijft het bij uitstek hun taak om te streven naar een gelijke kans op onze markt voor alle efficiënt en milieuvriendelijk geteelde suiker, of die nu van binnen of van buiten de Europese Unie komt.

Meer weten?

Lees de casestudy ‘Handel in suiker, een ongelijk speelveld voor het Zuiden’ met Oxfam-Wereldwinkels’ analyse van én antwoord op de oneerlijke spelregels in de suikerhandel.