Skip to main content

Actievoeren

Oxfam-Wereldwinkels brengt duizenden mensen in beweging voor producentenorganisaties in het Zuiden én voor een rechtvaardige, duurzame landbouw bij ons. Op die manier geven we een duidelijk signaal aan beleidsmakers: zet eerlijke (en duurzame) handel hoger op de politieke agenda.

We analyseren de structurele oorzaken van oneerlijke handel en bouwen expertise op rond specifieke handelsketens. Daarbij vertrekken we steeds vanuit de dagelijkse praktijk van onze partners.

Voor Oxfam-Wereldwinkels is het duidelijk: de spelregels van de internationale handel zijn de rijke economieën op het lijf geschreven. Maar miljoenen mensen in ontwikkelende landen leven daardoor in mensonwaardige omstandigheden. Oxfam-Wereldwinkels brengt het onrecht in de wereldhandel grondig in kaart, vergroot het maatschappelijk draagvlak voor eerlijke handel en klopt aan bij de politici die dit ongelijke speelveld kunnen veranderen.

Studiewerk

We doen onderzoek rond twee grote basisthema’s: machtsconcentratie en handelsbelemmeringen. Daarnaast focussen we op specifieke handelsketens die de moeilijkheden voor kleinschalige producenten in het huidige handelssysteem illustreren. Overkoepelende aandachtspunten zijn de problematiek van biobrandstoffen, de impact van klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, gendergelijkheid en de meerwaarde van agro-ecologische landbouw. Het studiewerk ondersteunt onze partnerwerking en vice versa: we luisteren in de eerste plaats naar de problemen die onze partners ondervinden en gaan mee op zoek naar oplossingen.

Campagnes
Tijdens publiekscampagnes gaan we met onze expertise aan de slag om mensen tot actie aan te zetten. Jaarlijkse hoogtepunten zijn de World Fair Trade Day in mei en de Week van de Fair Trade in oktober. We doen ook rechtstreeks lobbywerk en reiken politici haalbare beleidsvoorstellen aan. Daarnaast organiseren we het hele jaar door talrijke sensibiliserende activiteiten, zoals lezingen, vormingen en workshops, om ons verhaal over eerlijke handel verder te verspreiden.

Internationaal netwerk

Oxfam-Wereldwinkels neemt een actieve rol op in internationale netwerken die in Europa ijveren voor eerlijke handel en rechtvaardige handelsregels: Oxfam International, European Fair Trade Association (EFTA), VOICE en Fair Trade Advocacy Office. Zo vergroten we onze slagkracht.